Zwolle en regio willen dat jongeren minder drinken

Foto van auteur

Samen met de GGD IJssel-Vecht, Stichting CAD, politie IJsseland en diverse regiogemeenten heeft de gemeente Zwolle een projectplan opgesteld om het overmatig alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag 19 december 2006 het projectplan ‘Alcoholmatiging Jeugd’ vastgesteld. Daarmee staat de uitvoering van het plan voor de deur. Het projectplan streeft ernaar om medio 2007 een regionaal alcoholmatigingsprogramma gereed te hebben voor de periode 2007 – 2010. Dit initiatief sluit aan bij de landelijke aandacht die het onderwerp heeft. Op dezelfde dag dat het regionale projectplan vastgesteld wordt gaat tevens de landelijke campagne ‘Alcohol & Opvoeden’ van start.

Het alcoholmatigingsprogramma 2007 – 2010 moet concrete activiteiten bevatten. Deze worden in vier werkgroepen uitgewerkt. Drie werkgroepen zijn gekoppeld aan leefgebieden waar jongeren te vinden zijn, namelijk: thuis, vrije tijd en onderwijs. De vierde werkgroep richt zich op handhaving en wet- en regelgeving. Het is de bedoeling dat elke werkgroep door een deelnemende gemeenten zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt ‘geadopteerd’. Gemeente Zwartewaterland heeft de werkgroep Onderwijs inmiddels geadopteerd. Gemeente Kampen neemt de werkgroep Vrije Tijd onder haar hoede. De gemeente Steenwijkerland gaat de werkgroep thuis voorzitten.

De werkgroep ‘handhaving en wet- en regelgeving’ moet nog ondergebracht worden.

 

Lopende initiatieven:

Lopende initiatieven op het gebied van alcohol en jeugd zullen zoveel mogelijk worden ingepast in het project en in de werkgroepen. Er zijn nu al verschillende nieuwe initiatieven op het gebied van alcoholmatiging. Zo zal de gemeente Zwolle in de eerste helft van 2007 een onderzoek laten uitvoeren naar de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren onder de zestien jaar bij sportkantines, supermarkten en horeca in Zwolle. Daarnaast heeft de GGD recent gezondheidsonderzoek uitgebracht onder 0-12 jarigen. Hierin is ook specifiek aandacht gegeven aan alcoholgebruik en ook de opvattingen van ouders hierover. Tenslotte heeft de gemeente Zwolle recent afspraken met de stichting CAD gemaakt over activiteiten in 2007 rondom het thema ‘alcohol en opvoeding’.

Aanleiding:

Jongeren drinken steeds meer en op steeds jongere leeftijd. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de gezondheid van de jeugd, maar ook voor de veiligheid op straat. De toename van alcoholgebruik onder jongeren is landelijk zichtbaar, zo ook in de regio IJsselland. Samen met de GGD IJssel-Vecht, Stichting CAD en Politie IJsselland heeft de gemeente Zwolle daarom het initiatief genomen te komen tot een regionale aanpak van overmatig alcoholgebruik door jongeren. Op 12 februari 2006 leidde dit tot de ondertekening van een regionale intentieverklaring door een groot aantal gemeenten in de regio IJsselland (Zwolle, Deventer, Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland) de provincie Overijssel en de betrokken partners GGD, politie en stichting CAD.

 

Centrumfunctie:

Als centrumgemeente is Zwolle verantwoordelijk voor onder andere de ambulante verslavingszorg. Vanuit deze functie spant zij zich in om verschillende partijen (instellingen en financiers) samen te laten werken op het gebied van voorkoming van verslavingsproblemen, waaronder alcoholverslaving.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)