Gezamenlijke aanpak voor Thomas a Kempisstraat

Foto van auteur

Samen met de ondernemers en de vastgoedeigenaren gaat het college van B&W een procesmanager aanstellen voor het gebied Thomas a Kempisstraat/ Vechtstraat. Burgemeester en wethouders stellen hier een bedrag van 15.000 euro voor beschikbaar. Ook de andere betrokken partijen stellen hier geld voor beschikbaar. De gemeente draagt bij om een initiatief van ondernemers en vastgoedeigenaren  concreet vorm te geven voor een project tussen de hoek Vechtstraat en de Bisschop Willebrandtlaan. Het is noodzakelijk dat dit initiatief wordt afgestemd met het bredere plan van aanpak voor dit gebied. De aanpak van het gebied is meer dan alleen het vlot trekken van een bouwplan.

De afgelopen tijd is de problematiek in dit winkelgebied in beeld gebracht. Ook is veel tijd gaan zitten in de communicatie met de diverse partijen. In werkgroepverband hebben de ondernemers, eigenaren van vastgoed, de Kamer van Koophandel en de gemeente een plan van aanpak uitgewerkt. De noodzaak om dit gebied aan te pakken is daarmee door alle partijen onderschreven. 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)