Zwolse jeugdprojecten krijgen 49 duizend euro steun van Hervormd Weeshuis

Foto van auteur

Foto: Robert Westera


Zwolle – In de vijfde en laatste beslisronde van 2021 heeft het bestuur van stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle nog eens 49 duizend euro toegezegd aan 15 verschillende jeugdprojecten. Hiermee komt de totaalstand voor 2021 op ruim 195 duizend euro. Het bestuur van de stichting komt elk jaar op vijf momenten bijeen om de aanvragen te beoordelen en subsidies toe te wijzen aan projecten die bijdragen aan de educatie en duurzame ontwikkeling van Zwolse jongeren tot en met 25 jaar.

Het bestuur heeft deze ronde besloten een bijdrage toe te zeggen aan 15 aanvragers. Het staat natuurlijk buiten kijf dat alle projecten op hun eigen manier toegevoegde waarde bieden voor de Zwolse jeugd. Het bestuur is met name onder de indruk van twee aanvragers. De eerste betreft Stichting Stad & Cultuur die al enige jaren het project Kunstbende Overijssel organiseert. Dit is een uitgebreid talentontwikkelingstraject op het gebied van cultuur voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Met de financiën die ze ter beschikking hebben, leveren ze een enorme toegevoegde waarde voor onder andere de Zwolse jeugd. Daarnaast vindt het bestuur het project ‘We zwemmen nog’ van Theater de Makkers een gedurfd en ambitieus project waarbij velen worden betrokken. Met dit project brengen de Makkers de historie weer tot leven waarbij het publiek op allerlei mogelijk manieren wordt betrokken.

De overige dertien bijdragen werden toegezegd aan de opleiding van een hulphond voor een autistisch jongetje, het vergroenen van speelpleinen van basisschool De Oosterenk, speeltuin Spoolde en de speeltuin in Glanerbeek. Het Noodfonds Zwolle e.o. ontvangt een bijdrage voor kleine schuldhulpprojecten. Op het gebied van sport krijgt Zwolse Gymnastiekvereniging Kwiek & Lenig een bijdrage voor de aanschaf van turnapparatuur. De volgende cultuurprojecten mogen ook op een bijdrage rekenen: het DiverseCity festival dat zal plaatsvinden in het Academiehuis, het zomerfestival Zwetsen & Kletsen van stichting Wildebras, de voorstelling De Notenkraker van Dansstudio Maschenka en klarinetensemble Klarinjo, het Zwolse Muziektheater voor de begeleiding van 12 jeugdleden voor de voorstelling Ciske de Rat, stichting MyPodium voor de theatershow ‘Sint stuif es in’ en stichting Fonds voor Ontwikkeling Nieuwe Kerkmuziek voor de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe Lukas Passie. Last but not least kan het Bevrijdingsfestival 2022 rekenen op een financiële injectie.

Hebt u ook een duurzaam en eigentijds project maar lukt het net niet om de financiën rond te krijgen? Doe dan eerst de snelle check op de website www.hervormdweeshuiszwolle.nl om te zien of u in aanmerking komt voor een bijdrage. U kunt nog tot maandag 21 februari 17.00 uur aanstaande een aanvraag indienen voor de eerste beslisronde van 2022.

Vloggen voor een cultuurbijdrage
“Een cultuurproject goed omschrijven op papier is niet altijd eenvoudig. En dat terwijl het uiteindelijke resultaat vaak bijzonder te noemen is. Daarom bieden we aanvragers van cultuurprojecten die een bijdrage van maximaal €2.000 willen aanvragen de mogelijkheid om in plaats van een projectplan een video/vlog van maximaal 3 minuten in te sturen. Zie de website voor meer informatie.”

Over Stichting Het Hervormd Weeshuis
“Wij zijn een vermogensfonds dat Zwolse jongeren tot en met 25 jaar een financieel steuntje in de rug biedt bij hun ontwikkeling op cultureel, intellectueel en sportief vlak. Onze giften zijn bestemd voor duurzame en eigentijdse projecten die de deuren openen voor de lokale jeugd en het verschil maken.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)