Financiële ondersteuning voor gelijke ontwikkelkansen van kinderen in armoedesituaties

Foto van auteur

Foto: Stockfoto

Zwolle – Zwolse basisscholen kunnen extra financiële middelen krijgen om kinderen die het thuis niet breed hebben gelijke kansen te bieden in het ontwikkelen van hun talenten.

Het Jeugdeducatiefonds richt zich op scholen met een hoog percentage kinderen die opgroeien vanuit achterstandsituaties. Wanneer een school ziet dat door geldgebrek thuis de ontwikkelkansen van een kind worden belemmerd, kan een beroep worden gedaan op het Jeugdeducatiefonds. Met de gelden uit dit fonds, dat grotendeels wordt gevoed door private financiering, kan een school de kinderen zelf extra ondersteuning bieden. Dit kan in de vorm van extra taal- of bijles, een training sociale vaardigheden, maar ook door het verstrekken van een internetabonnement of een bureau voor thuis.

Cofinanciering gemeente

Tot nu toe kreeg slechts één Zwolse school tijdelijk geld vanuit het Jeugdeducatiefonds. Dit aantal kan nu worden uitgebreid naar acht met aanvullend geld van de gemeente Zwolle. De uitgangspunten van de stichting sluiten goed aan bij het Zwolse armoedebeleid. Dit beleid is erop gericht om kinderen die opgroeien in arme gezinnen dezelfde kansen te bieden als andere kinderen. De gemeente gaat daarom in op het verzoek van de stichting voor cofinanciering.

Omgekeerde beweging

In Zwolle kijken we naar elkaar om en willen we dat iedereen mee kan doen. Wat je uitgangsituatie ook is. Juist nu is het van belang hierop te blijven inzetten. Uit recente cijfers blijkt dat landelijk de kansenongelijkheid in de klas toeneemt, doordat ouders die het zich kunnen veroorloven vaker zelf extra bijles of examentraining inkopen. In Zwolle willen we die groeiende kansenongelijkheid tegengaan door scholen zélf meer financiële armslag te geven om kinderen die het nodig hebben te ondersteunen in hun ontwikkeling. Deze nieuwe gelden sluiten goed aan bij andere regelingen die er al zijn voor arme gezinnen in Zwolle, zoals het Jeugdsportfonds en de Kindregeling.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)