Verkiezingsprogramma CDA Zwolle: Samen bouwen aan Zwolle

Foto van auteur

Jan Nabers, fractievoorzitter CDA Zwolle
Foto: CDA Zwolle

Zwolle – ‘Samen bouwen aan Zwolle’, dat is de slogan waarmee CDA Zwolle haar programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen presenteert.

“Zwolle is een aantrekkelijke gemeente, maar staat tegelijkertijd de komende tijd voor veel uitdagingen. Het CDA Zwolle wil de komende vier jaar samen met inwoners bouwen aan Zwolle. We moeten aan de slag voor meer woningen en een gemeente waarin iedereen volwaardig mee kan doen. We willen daarnaast bouwen aan een gemeente die naast haar inwoners staat en hen serieus neemt,” aldus lijsttrekker Jan Nabers.

Om te voldoen aan de vraag naar meer woningen moeten er daarom fors meer sociale en betaalbare woningen gebouwd worden, vindt het CDA. Zo willen ze 1500 woningen per jaar bouwen, waarvan 900 voor mensen met inkomens tot 50.000 euro. In het kader van de woningnood wil de partij ook snel tijdelijke woningen kunnen bouwen en inzetten op levensloopbestendige woningen.

“Daarbij is het belangrijk dat we ook blijven investeren in meer groen in de woonomgeving en een goede bereikbaarheid van voorzieningen en het openbaar vervoer,” zegt Jan Nabers.

“In Zwolle zijn er daarnaast mensen die kwetsbaar zijn door armoede, schulden of een geestelijke of lichamelijke beperking. Het CDA wil hen steunen en helpen om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.” Daarom wil de partij bijvoorbeeld meer aandacht voor armoederegelingen en zijn ze voorstander van het invoeren van een Stadspas waarmee gezinnen met een laag inkomen korting kunnen krijgen op activiteiten en artikelen. Het CDA wil daarnaast eenzaamheid bij ouderen tegengaan. Daarom zet de partij in op het behoud van bestaande en vestiging van nieuwe wijkcentra waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten.

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom, stelt het CDA Zwolle. Daarom vinden ze dat de gemeentelijke dienstverlening aandacht nodig heeft.

Jan Nabers: “Er gaat veel goed maar tegelijkertijd gebeurt het nog te vaak dat inwoners geen reactie krijgen op vragen aan de gemeente en onvoldoende betrokken worden bij plannen in hun directe woon- en werkomgeving. We willen daarom dat de gemeente inwoners, ondernemers en verenigingen eerder gaat betrekken bij deze plannen.” De partij stelt daarom voor om in elke wijk een gemeentelijke wijkwinkel te realiseren, waarin de plannen voor de wijk liggen. Ook wil het CDA extra aandacht voor communicatie van de gemeente in begrijpelijke taal.

Het CDA Zwolle ziet het verduurzamen van de samenleving als een van de grootste uitdagingen voor de komende tijd. Voor de partij is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie en warmte.

Jan Nabers: “Het is enorm belangrijk dat we, als we het hebben over de energietransitie, rekening blijven houden met de financiële situatie van onze inwoners. Het CDA wil daarom mogelijkheden uitwerken voor subsidies en leningen om inwoners te ondersteunen.” Windmolens kunnen wat het CDA betreft een onderdeel zijn van de energietransitie, maar alleen als er draagvlak bij omwonenden is voor deze plannen. Het CDA Zwolle is geen voorstander van biomassacentrales en wil het liefst dat bestaande centrales verdwijnen.

Lijsttrekker Jan Nabers is trots op het programma. “Ik kijk er naar uit om samen met onze kandidaten te bouwen aan een mooier en beter Zwolle!”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

2 gedachten over “Verkiezingsprogramma CDA Zwolle: Samen bouwen aan Zwolle”

  1. Hier gaan we weer…. Samen? Nee hoor. Niet samen. Misschien Samen voor Hun Eigen. Of voor hunzelf. Als met samen ‘ons’ en ‘hen’ bedoeld wordt, trekken ‘wij’ toch altijd weer aan het kortste eind.

  2. Het zij net zulke gladdekkers als D’66 Groen Links en al dat andere linkse gepeupel.Ze zeggenrechts en doen links.Jammer dat de PVV niet meedoet dat is d e enigste partij die ons lan nog kan redden van al dat schrorum en inhalers.dat dan wel weer.

Reacties zijn gesloten.