Gemeente stelt geld beschikbaar voor modern onderwijs in monumentaal pand

Foto van auteur

Foto: Ingezonden foto

Zwolle – heeft de gemeenteraad van Zwolle ingestemd met het beschikbaar stellen van het krediet voor verbouwing van Christelijke basisschool Het Mozaïek aan de Hortensiastraat in Assendorp. Een belangrijke stap om een nieuwe eigentijds school voor de leerlingen te realiseren in het bestaande monumentale pand.

Vooruitlopend op het gemeenteraadsbesluit is door Vivente (de scholenkoepel waar Het Mozaïek onder valt), het ontwerpteam en de gemeente Zwolle veel werk verzet. Het eerste ontwerp van de renovatie en uitbreiding van de schoolgebouw is in oktober 2021 gepresenteerd aan de betrokkenen en direct omwonenden. Het ontwerp, opgesteld door Adema Architecten, is goed ontvangen door de buurt.

Met deze positieve feedback uit omgeving is het plan inmiddels verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Waarbij ook de aanvraag van de omgevingsvergunning en de aanbestedingsprocedure wordt voorbereid. Als alles volgens planning verloopt wordt in de zomer 2022 gestart met de realisatie van de werkzaamheden om vervolgens ergens begin 2023 het vernieuwde gebouw te mogen betrekken.

Ook aan de tijdelijke huisvesting van de leerlingen van Het Mozaiek is gedacht. Het bestaande schoolgebouw aan de Assendorperstraat 127, ook wel bekend als de Mozadance, zal worden gebruikt als tijdelijke huisvesting. In samenwerking met Vivente heeft dit gebouw een upgrade gekregen, zodat hier gedurende de revitalisatie van het gebouw aan de Hortensiastraat op een goede manier onderwijs gegeven kan worden.

Foto's 3
Gemeente stelt geld beschikbaar voor modern onderwijs in monumentaal pand - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Gemeente stelt geld beschikbaar voor modern onderwijs in monumentaal pand - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Gemeente stelt geld beschikbaar voor modern onderwijs in monumentaal pand - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto