Boompjes planten en oever opruimen langs de IJssel

Foto van auteur

Foto: Ingezonden foto

Zwolle – Op zaterdagochtend 19 maart wordt de oever van de IJssel in Zwolle-Zuid mooier gemaakt door boompjes te planten en zwerfafval te rapen in de uiterwaarden. Iedereen kan meedoen.

De IJssel-ochtend wordt georganiseerd door de natuurvrijwilligersgroep A Rocha Zwolle, die al vijf jaar lang een rol speelt in het beheer van de Schellerwaarden langs de IJssel. De koeien van Uw Stadsboer zorgen voor natuurbegrazing. Ze houden de uiterwaarden kort waar geen bos mag groeien. Maar er is ook een stuk aangewezen waar wel bos mag groeien.

Met hulp van vrijwilligers wordt daar aanplant gedaan om het rivierbos een handje te helpen. Het gaat om een schaars bostype in ons land: hardhout ooibos. Dit hoger gelegen bos in de uiterwaarden bestaat uit inheemse soorten als de eik, fladderiep en zoete kers en meidoorn.

Afgelopen zaterdag is al een deel van de duizend boompjes en struiken geplant door vrijwilligers uit twee kerken in Zwolle-Zuid. Komende zaterdag wordt een vervolg geven aan de bosaanplant.

De plantactie wordt gecombineerd met het opruimen van achtergebleven zwerfafval na het hoge water van deze winter.

De ochtend begint om 9.15 uur en duurt tot 12.00 uur. Verzamelpunt is het opstappunt van het veerpontje van Hattem naar Zwolle in de Schellerwaarden. Die plek kun je uitsluitend per fiets bereiken.

Op de locaties zijn scheppen aanwezig om mee te graven en werkhandschoenen. Zorg zelf voor stevig schoeisel. Opgeven kan via Zwolle@arocha.org