Manifest Duurzaam Zwolle 2022 – 2026 voor onderhandelaars gemeenteraad

Foto van auteur

Zwolle – NatuurPlatform Zwolle biedt onderhandelaars van partijen in de gemeenteraad het Manifest Duurzaam Zwolle 2022 – 2026 (en 2050) aan als urgent pleidooi voor het nieuwe bestuursprogramma van Zwolle.

Het NatuurPlatform Zwolle (NPZ) roept namens diverse Zwolse natuurorganisaties op om vanaf nu in elk plan de te behalen resultaten te vermelden. In een persbericht schrijven ze: “Zo wordt duidelijk hoe een plan bijdraagt aan het herstel van de natuur met levenskrachtig groen en water, met minder CO2 en ammoniak. Met maatregelen tegen het verder opwarmen van de stad, tegen wateroverlast en tegen het verspillen van grondstoffen en energie.”

Voorzitter Hans de Graad: “Duurzaamheid is internationaal en landelijk samenwerken. Dat vraagt een ambitieus gemeentebestuur. Een bestuur met plannen die van groot tot klein laten zien wat de ‘groene winst’ voor alle Zwollenaren is. Alleen zo gaat de gemeente voor de toekomst goed om met het leven en de middelen van onze inwoners, flora en fauna.”

Het NPZ en Milieuraad Zwolle hebben de afgelopen tijd diverse adviezen gegeven bij plannen voor een duurzaam en natuurinclusief Zwolle. Ze melden dat bijvoorbeeld onafhankelijk onderzoek gedaan wordt om natuurwaarden van het Zwolse grondgebied in kaart te brengen. “Mens- en milieuvriendelijk groeien is uitgangspunt van het gewenste duurzame beleid.”

Hans de Graad: “Een veilige en gezonde leefomgeving vraagt om bij plannen vooraf resultaten vast te leggen en die resultaten na oplevering ook te controleren. De verkiezingen zijn voorbij. Wij wensen de leden van de gemeenteraad veel succes bij de start van deze nieuwe bestuursperiode.”

Het NPZ biedt alle partijen aan de komende tijd in gesprek te gaan over het manifest en andere groene en duurzame onderwerpen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)