Meefietsen met IVN Zwolle door polder en langs IJssel

Foto van auteur

IJsseluiterwaarden
Foto: Ingezonden foto

Zwolle – IVN Zwolle houdt op zondag 3 april een fietsexcursie. Deze gaat door het weteringen-landschap en langs de IJssel ten zuiden van Zwolle.

Tijdens de fietstocht van circa 18 kilometer wordt er naar het polderlandschap en de bijbehorende natuurwaarden gekeken. In het gebied zijn in de periode 1990 – 2010 veel werkzaamheden uitgevoerd voor de landbouw, waterberging, recreatie en natuur. De twee gidsen die meefietsen waren hierbij direct betrokken.

Ine Reinders van IVN Zwolle: “We zullen speciaal kijken naar het belang van het water voor de natuur en naar de geschiedenis van het landschap dat gevormd is door het water van de IJssel en de weteringen. Zijn er in de omgeving van de Soestwetering nog weidevogels zoals kieviten of grutto’s te zien en is het weidevogelbeheer er succesvol? Antwoord op die vragen krijg je als je meefietst!”

De fietstocht start zondag 3 april om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van het landgoed Zandhove, Hollewandsweg 17 te Zwolle-Zuid, onder leiding van de IVN-gidsen Gerard Derkman en Hans de Jong.