Regio IJsselland zoekt hoogwaardige opvang vluchtelingen Oekraïne

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – Sinds 11 maart is het de gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland gelukt om duizend opvangplekken beschikbaar te stellen voor Oekraïense vluchtelingen. Dit maakte de veiligheidsregio woensdagavond bekend.

“Hiermee wordt invulling gegeven aan de eerste opdracht van het kabinet om opvang te regelen in de regio’s. Circa zeshonderd vluchtelingen uit Oekraïne maken hier nu gebruik van. De volgende stap is om in deze regio nog eens duizend plekken te realiseren,” aldus de Veiligheidsregio IJsselland. Hiermee draagt de veiligheidsregio bij aan het totaal van vijftigduizend plekken dat momenteel in Nederland beschikbaar wordt gesteld.

De eerste gemeentelijke locaties zijn veelal ingericht op de opvang van grote aantallen vluchtelingen voor de korte tot middellange termijn. Op deze locaties wordt een veilige plek, een maaltijd en verzorging geboden.

Veiligheidsregio IJsselland: “Voor opvang op langere termijn wordt nu gezocht naar hoogwaardige opvanglocaties, die tenminste zes maanden beschikbaar zijn. Gehoopt wordt dat de vluchtelingen hier voor een langere periode een zekere rust, privacy en veiligheid zullen vinden. Er zijn allerlei panden in beeld: van kantoren en verzorgingstehuizen tot hotels. Deze panden hebben dus de voorkeur boven grootschalige locaties, zoals sporthallen of evenementenlocaties. Deze blijven vooralsnog beschikbaar voor noodopvang.”

Om al snel eerste opvang te kunnen bieden is vanaf 11 maart onder andere gebruik gemaakt van Summercamp in Olst-Wijhe/Raalte. Een grote opvanglocatie met 900 plekken.

Veiligheidsregio IJsselland: “Vooraf was al duidelijk dat deze locatie maar tot 25 maart beschikbaar zou zijn. Er is toch dankbaar gebruik van gemaakt, omdat hiermee tijd is gewonnen om voldoende langere termijn locaties beschikbaar te krijgen. Tussen 25 maart en 9 april blijft Summercamp voor maximaal negentig vluchtelingen beschikbaar voor kortdurende noodopvang. De circa vijfhonderd vluchtelingen die nu in Summercamp verblijven, worden deze week verplaatst naar andere locaties. Het lukt om deze verplaatsingen allemaal binnen onze regio te doen, naar locaties in onder andere Zwolle, Deventer en Raalte.”

Peter Snijders, voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland zegt: “Ik ben ongelofelijk trots op hoe er in deze regio wordt omgegaan met deze situatie. Dit laat echt zien hoe sociaal betrokken wij zijn in dit deel van het land. We krijgen van allerlei kanten uit de samenleving, van inwoners (gastgezinnen), bedrijven tot aan kerken, de vraag hoe zij kunnen helpen om deze mensen te ondersteunen. Hartverwarmend! Ook vanuit de gemeentelijke organisaties doen we ons uiterste best om de opdrachten van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren. Dat is niet altijd eenvoudig, maar we doen het best heel goed. Er gaan op korte termijn steeds meer locaties open en die tweeduizend plekken gaan we halen. Hiermee zijn we er hoogstwaarschijnlijk nog niet. Niemand weet wat er nog komen gaat. Belangrijkste is nu het zoeken naar een goed en hoogwaardig onderkomen, liefst ook voor de langere termijn, voor al die mensen die zo hard toe zijn aan een veilige plek en rust. Dat is de basis. Vanuit daar verder.”