Arie Slob gaat mogelijkheden voor daadkrachtige coalitie onderzoeken

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – De fractievoorzitters van de ChristenUnie en GroenLinks in Zwolle hebben Arie Slob gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken van een coalitie die daadkrachtig kan handelen bij het aanpakken van de meest urgente kwesties in de stad. Dit moet gebeuren op basis van een beknopt coalitieakkoord.

De verkenner zal daarover de komende week met alle fracties uit de gemeenteraad in gesprek gaan. De twee grootste fracties nemen het voortouw in de vorming van een coalitie en formuleren de opdracht aan de verkenner. Woensdagavond schetsten alle fracties in de nieuwe gemeenteraad hoe zij de uitkomst van de verkiezingen duiden en wat dit volgens hen betekent voor het nieuwe gemeentebestuur.

Op basis van dit duidingsgesprek constateren ChristenUnie en GroenLinks dat Zwolle gebaat is bij een politieke samenwerking die aan de ene kant goed aanvoelt wat er onder de Zwollenaren leeft én aan de andere kant kan samenwerken met andere overheden in de strategische keuzes voor de stad en regio.

Het nieuwe gemeentebestuur moet daarbij daadkrachtig kunnen handelen en inspelen op ontwikkelingen op basis van een beknopt coalitieakkoord met een financiële vertaling. Daarnaast willen beide partijen dat de verkenner gaat onderzoeken over welke onderwerpen er raadsbrede afspraken gemaakt kunnen worden in een raadsprogramma of raadsakkoord.

Zij hechten veel waarde aan een goed samenspel tussen het nieuwe college en de gemeenteraad. Arie Slob is daarom gevraagd niet alleen met de fracties te spreken over de voorkeuren voor nieuwe coalitiesamenwerkingen, maar ook in te gaan op de onderlinge samenwerking en relaties van coalitie- en oppositiepartijen in de raad.

Alle partijen vinden het belangrijk inwoners te betrekken in het proces van de onderhandelingen, ChristenUnie en GroenLinks vragen de verkenner dan ook om daarvoor suggesties te verzamelen.

Daarnaast zal hij de fracties bevragen over de meest urgente opgaven voor de komende vier jaar en over de kansen die zij zien voor een duurzaam verdienvermogen van Zwolle en opties om de inkomsten van de gemeente te vergroten.