Zwollenaar krijgt jaar cel voor meerdere vermogensdelicten

Foto van auteur

Foto: Pixabay

Zwolle / Zutphen – De rechtbank Zutphen heeft een 52-jarige man uit Zwolle veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar voor een groot aantal delicten.

Het gaat voornamelijk om vermogensdelicten, die hij in een relatief korte periode pleegde, aldus de rechtbank. Hij zocht op geraffineerde wijze contact met kwetsbare vrouwen met wie hij een relatie aanknoopte. Vervolgens maakte de man misbruik van hun persoonsgegevens. Hij huurde auto’s, vakantiehuisjes of bestelde catering. Daarbij maakte hij gebruik van een valse naam of de gegevens van de vrouw met wie hij op dat moment een relatie had.

De Zwollenaar maakte met zijn handelwijze veel slachtoffers, die in de veronderstelling waren dat zij handelden met een integere koper van goederen. Vervolgens werden zij niet betaald voor hetgeen zij hadden geleverd.

De rechtbank rekent het de man in het bijzonder aan dat hij het vertrouwen van de slachtoffers heeft gewekt en dit vervolgens op grove wijze heeft geschonden. “Hij maakte daarbij ook listig misbruik van de relaties die hij op dat moment had met kwetsbare vrouwen,” aldus de rechtbank.

De rechter stelt dat in het nadeel van de man werkt dat mee dat hij eerder is veroordeeld voor vermogensdelicten. “Dat weerhoudt hem er kennelijk niet om zich opnieuw schuldig te maken aan strafbare feiten. Kijkend naar de aard, de ernst en de frequentie van de door de man gepleegde feiten, oordeelt de rechtbank dat een gevangenisstraf een passende straf is.”

Bij het bepalen van de hoogte van de gevangenisstraf houdt de rechter rekening met de proceshouding van de man en dat de redelijke termijn is geschonden. Daarbij is er ook sprake dat geen gelijktijdige berechting heeft plaatsgevonden met een eerdere veroordeling, terwijl dit wel had gekund, aldus de rechtbank.

De rechtbank ziet geen reden om een voorwaardelijke straf – al dan niet met bijzondere voorwaarden – op te leggen. Daarbij houdt ze rekening met het reclasseringsadvies, waarin onder meer staat dat de eerder opgelegde hulpverlengingstrajecten niet hebben geleid tot blijvende gedragsverandering. Daarom legt de rechtbank een celstraf van twaalf maanden op. Daarnaast moet de Zwollenaar een schadevergoeding van ruim tienduizend euro betalen aan twee van de gedupeerden.

Bron: rechtspraak.nl