GGD IJsselland: Middelbare scholieren minder gelukkig dan voor de coronacrisis

Foto van auteur

Zwolle – Middelbare scholieren voelden zich in 2021 minder gelukkig dan vóór de coronaperiode. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021: een landelijk onderzoek, uitgevoerd door alle GGD’en.

Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote impact hebben op het welzijn van jongeren. Volgens het onderzoek maakte bijna driekwart van de leerlingen tijdens de coronacrisis minstens een van deze gebeurtenissen mee. Bijna een op de vijf leerlingen gaf aan hier nog last van te hebben.

In dit bericht worden de uitkomsten van het onderzoek in de regio IJsselland belicht. In 2019 gaf 85% van de leerlingen aan (zeer) gelukkig te zijn, in het najaar van 2021 was dit aandeel gedaald naar 77%. Het aandeel leerlingen dat aangaf (zeer) gelukkig te zijn, is hoger onder jongens in vergelijking met meisjes en onder tweedeklassers vergeleken met vierdeklassers.

Gebeurtenissen meegemaakt tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting, ziekenhuisopname en ziekte of overlijden van een naaste (al dan niet door corona), hebben grote impact op een deel van de tweede- en vierdeklassers. Bijna driekwart (71%) van de leerlingen maakte tijdens de coronacrisis minstens een van deze gebeurtenissen mee; zo zat bijna de helft op enig moment in quarantaine. Bijna een op de vijf leerlingen (19%) gaf aan nog last te hebben van een dergelijke gebeurtenis. Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode met de grootste impact waren overlijden van een naaste en eigen ziekenhuisopname.

Voor het merendeel van de leerlingen blijkt de impact van gebeurtenissen tijdens de coronaperiode beperkt. Echter heeft een klein deel van de leerlingen (6%) een verhoogde kans op ernstige psychosociale klachten. Dat blijkt uit de resultaten van een vragenlijst die posttraumatische stressklachten meet.

De leerlingen met deze klachten voelden zich minder vaak gelukkig (40%). Daarnaast ervoeren deze leerlingen vaker psychische klachten, stress en eenzaamheid, hadden zij vaker suïcidegedachten en vaker extra steun of hulp nodig tijdens de coronaperiode. Leerlingen met deze ernstige psychosociale klachten vormen een kwetsbare groep, aldus de onderzoekers.

Om veerkracht te meten is onder andere gevraagd of jongeren na een moeilijke periode weer snel herstellen. Voor bijna twee derde van de jongeren geldt dit. Ruim de helft heeft veel vertrouwen in de toekomst. Het aandeel jongeren dat na een moeilijke periode meestal weer snel herstelt is hoger onder jongens, vwo-leerlingen, leerlingen die bij beide ouders wonen en leerlingen waar thuis geen moeite met rondkomen wordt ervaren.

Het aandeel jongeren dat veel vertrouwen in de toekomst heeft is hoger onder tweedeklassers, jongens en leerlingen waar thuis geen moeite met rondkomen wordt ervaren.

In de regio IJsselland deden 5048 leerlingen op 24 scholen mee. Ten tijde van het onderzoek waren de scholen open, maar golden er nog steeds diverse coronamaatregelen, zoals thuisblijven bij klachten, mondkapjes, afstand houden, quarantainemaatregelen en deels digitale lessen.