Waterschap begonnen met maaien oevers en waterbodems

Foto van auteur

Foto: WDODelta

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta is gestart met het maaien van waterbodems en oevers. Dit om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien.

“De oevers en bodems van watergangen worden gemaaid voor een goede aan- en afvoer van water en om wateroverlast of watertekort te voorkomen,” zegt dagelijks bestuurslid Hans Pereboom. “We willen niet te veel, maar ook niet te weinig maaien, want maaionderhoud is kostbaar. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met functies en leveren daar waar mogelijk maatwerk.”

Het waterschap maait met de nodige voorzorg en volgens de Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met beschermde plant- en diersoorten. Zo hebben medewerkers een overzicht van deze plant- en diersoorten en maaien ze om nesten van vogels heen. Het waterschap meldt dat daarnaast extra maatregelen worden genomen in de voortplantingsperiode en blijft op plaatsen waar het mogelijk is begroeiing staan, zodat de biodiversiteit verbetert en het water wordt vastgehouden.

Pereboom: “Inmiddels blijft bij ongeveer 65 procent van de watergangen in de zomerperiode één oever staan. Ook zijn er inmiddels oevers waar bijzondere plantensoorten groeien, juist door het regelmatig maaien van de oevers.”

Het maaisel dat vrijkomt bij het maaien van de watergangen is meestal geschikt om toe te passen als bodemverbeteraar op landbouwpercelen. “We bieden jaarlijks maaisel van natuurvriendelijke oevers en sloten aan de lokale agrariër aan, die het vervolgens gebruikt als bodemverbeteraar. De kringloop van het maaisel is hierdoor klein. Daarmee besparen we op vervoer, onnodige kosten en CO2-uitstoot.”

Ook verkent het waterschap de mogelijkheden om maaisel te laten verwerken tot (tussen)product, zoals groen gas, plaat- en isolatiemateriaal en bodemverbeteraars.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)