Centrum Seksueel Geweld Zwolle hielp vorig jaar 303 slachtoffers

Foto van auteur

GGD IJsselland
Foto: Peter Denekamp

Zwolle – In 2021 zijn er 2228 mensen op het soa-spreekuur van GGD IJsselland geweest. Van alle consulten waren er duizend in de gemeente Zwolle. Bij 26,7 procent van deze mensen werd een of meer soa’s ontdekt.

Het soa-vindpercentage ligt in de regio IJsselland de afgelopen jaren hoger dan in de andere GGD-regio’s in Oost-Nederland. Dit blijkt uit de ‘Thermometer seksuele gezondheid’, een jaarlijks overzicht met cijfers en trends in soa’s en seksualiteitsvragen. Chlamydia, gonorroe en syfilis zijn al jaren de meest gevonden soa’s. Het vindpercentage gonorroe neemt in de jaren 2017 – 2021 toe. In 2021 was het vindpercentage syfilis hoog in vergelijking met voorgaande jaren, aldus GGD IJsselland.

Binnen het Centrum Seksueel Geweld Zwolle werken hulpverleners van verschillende organisaties, waaronder GGD IJsselland, samen om slachtoffers van seksueel geweld te helpen. In 2021 zijn er in de regio IJsselland 303 slachtoffers van seksueel geweld geholpen, waarvan 81 acute aanmeldingen. Acute aanmeldingen betreffen seksueel geweld dat minder dan zeven dagen geleden is gebeurd. Van hen ontving 70 procent acute medische zorg in het ziekenhuis. Veruit de meeste slachtoffers waren vrouwen (89 procent) en 37 procent was jonger dan 18 jaar.

Het aantal niet-acute aanmeldingen was 183. Van de slachtoffers uit de acute fase deed 51 procent aangifte. In 2020 was dit 35 procent.

Het team Seksuele gezondheid van GGD IJsselland verzorgt soa-consulten en seksuele gezondheidsbevordering. Zo geeft het team advies en deskundigheid-bevorderingstrainingen aan professionals die werken met jongeren tot 25 jaar. Door promotieacties wordt het thema seksualiteit bespreekbaar gemaakt.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)