Koor Vocaalanden start met repetities

Foto van auteur

Foto: Ingezonden foto

Zwolle – Het Zwolse koor Vocaalanden heeft de voorbije coronajaren net als de meeste andere koren flink op de rem moeten trappen.

Maar de leiding van Vocaalanden ziet de nabije toekomst van het koor weer met vertrouwen tegemoet. De eerste repetitiemorgen is binnenkort gepland. Op woensdag 7 september komen de leden – mannen en vrouwen – van Vocaalanden weer bij elkaar in het Rode Kruisgebouw aan Brahmsstraat 5 in Holtenbroek.

De leden van Vocaalanden, een koor met historische wortels in de wijk Aa-landen, komen uit alle hoeken van Zwolle. Els Nooter is ook het komend seizoen de dirigente. En net als in voorgaande jaren bestaat het repertoire uit bekende liederen voor jong en vooral oud. “Wij willen het plezier dat wij beleven aan het samen meerstemmig zingen ook aan anderen schenken. Dus als het even kan hopen we ook in tehuizen voor veelal ouderen dat plezier te delen,” vertelt Wil Jonkman, de motor achter het koor Vocaalanden.

Versterking van dit koor is zeer welkom. Belangstellenden kunnen vrijblijvend aanschuiven tijdens een repetitie-ochtend, die steevast iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur wordt gehouden in het Rode Kruisgebouw aan de Brahmsstraat.