Gemeentelijke innovatieprijs voor Werkloket De Lure

Foto van auteur

Werkloket de Lure heeft de gemeentelijke Innovatieprijs 2006 gewonnen. Burgemeester Henk Jan Meijer overhandigde de prijs tijdens het jaarlijkse Nieuwjaarsontbijt van de gemeente Zwolle: de wisseltrofee en een certificaat. “Het gaat om een innovatieve samenwerking met partners die in de eerste maanden na invoering reeds concreet resultaat heeft opgeleverd. De samenwerking geeft inhoud aan de ambitie van de organisatie om samen te werken met partners in de stad.”

In het Werkloket de Lure zitten verschillende partners van de gemeente Zwolle: de Wezo, UWV, CWI, ROC´s, de gemeente Zwartewaterland en vanaf 1 februari 2007 ook de gemeente Hattem. In het Werkloket worden werkgevers en klanten aan elkaar gekoppeld. Het innovatieve van het Werkloket is dat medewerkers van de gemeente Zwolle zelf actief naar werkgevers toe gaan om vacatures binnen te halen in plaats van af te wachten tot vacatures binnenkomen. Dit doen zij in overleg met het CWI en andere relevante partijen om te voorkomen dat een werkgever benaderd wordt door verschillende contactpersonen van verschillende instanties. Ook kunnen werkgevers zelf Werkloket De Lure benaderen. Er is één vaste contactpersoon die binnen drie werkdagen concreet antwoord geeft op een vraag. Of het nu gaat om de invulling van een vacature, de aanvraag van een stagiaire of informatie over een opleiding of subsidies.

Het Werkloket is in april 2006 gestart. Inmiddels zijn 87 klanten geplaatst bij een werkgever, waarvan 60 met een uitkering op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB) van de gemeente Zwolle. Dit resultaat is mogelijk geweest doordat de medewerkers van het Werkloket zowel de werkgever als klant goed kennen en hun wensen en mogelijkheden optimaal op elkaar kunnen afstemmen. De Publieksprijs ging ook naar Werkloket de Lure. Wethouder Emmy Witbraad, voorzitter van de jury, merkte op dat Werkloket de Lure kennelijk de x-factor heeft, omdat zowel de vakjury als de publieksjury dit initiatief tot winnaar heeft uitgeroepen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)