Nieuwe Zwolse Bomencommissie adviseert bij kap-aanvragen

Foto van auteur

V.l.n.r: David Dolstra (boomdeskundige), Andrea Freund (ondersteuning), wethouder Arjan Spaans, John van de Wal (juridische expertise) en Gert Nieuwenhuis (mediator)
Foto: Gemeente Zwolle

Zwolle – De eerste externe adviescommissie voor bomen is gestart in Zwolle. Het college van B en W kan deze Bomencommissie om onafhankelijk advies vragen bij twijfel over het wel of niet verlenen van een kapvergunning voor een of meerdere bomen.

Zwolle vindt bomen belangrijk voor de stad en de inwoners: “Ze zorgen voor een prettige, groene leefomgeving, frisse lucht en verkoeling. Inwoners zijn vaak erg gesteld op de bomen in hun buurt. Zwolle heeft bovendien veel monumentale bomen die het waard zijn om te koesteren. Daarom vraagt het altijd om een nauwkeurige afweging wanneer er een verzoek voor bomenkap binnenkomt. Ook voor de gemeente zelf geldt dat er vergunningen moeten worden aangevraagd wanneer zij bomen wil gaan kappen.”

Gemeente Zwolle: “Het beoordelingskader voor het afgeven van kapvergunningen is geregeld in de Bomenverordening van de gemeente. Wanneer er een kapvergunning wordt aangevraagd, wordt er aan de hand van een aantal criteria bekeken of een boom wel of niet gekapt mag worden. Redenen voor het verlenen van een kapvergunning zijn bijvoorbeeld onveiligheidsrisico’s of ziekte van een boom. In de meeste gevallen zijn de voor de vergunningaanvraag opgestelde criteria voldoende voor de beoordeling. Soms doen zich meer complexe situaties voor. Bijvoorbeeld wanneer afgewogen moet worden of een ander groot maatschappelijk belang voor gaat op het behoud van bomen, zoals woningbouw. Of wanneer een deel van de bewoners overlast ervaart van een boom en andere inwoners de boom juist willen behouden.”

In zulke ingewikkelde gevallen kan het college van B en W vanaf nu het advies inwinnen van de onafhankelijke adviescommissie voor bomen. De commissie weegt in haar advies het belang van de aanvrager van de kapvergunning af tegen het belang van het behoud van de boom.

De drie leden in deze commissie zijn extern geworven en hebben geen binding met Zwolle. Ze hebben elk hun eigen deskundigheid: expertise op het gebied van bomen, juridische expertise en een mediator die kan helpen in de belangenafweging. Het advies van de commissie is niet bindend, maar wordt als zeer belangrijke input meegenomen in de beoordeling, aldus de gemeente.

Het werken met een adviescommissie bomen is nieuw voor Zwolle. Na twee jaar wordt het werk van de commissie geëvalueerd. Wethouder Beheer Openbare Ruimte Arjan Spaans: “Ik ben heel blij met deze adviescommissie. Het gaat ons helpen om de vele belangen in de stad nog beter te kunnen wegen. Dat is soms niet eenvoudig. Zeker wanneer het gaat over bomen. Bomen zijn waardevol, daar moeten we allemaal zorgvuldig mee omgaan. Het kappen van een mooie boom in de wijk kan veel emoties oproepen, het gaat ons aan het hart. Bovendien wordt overlast nu eenmaal door iedereen anders ervaren. Deze adviescommissie gaat ons in complexe situaties met veel deskundigheid en ervaring ondersteunen. Zo kunnen we nog beter beoordelen of een kapvergunning wel of niet verleend kan worden.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)