Subsidie voor Zwolse toeristische bedrijven in Hanzejaar 2023

Foto van auteur

Dagje uit in Zwolle
Foto: Marketing Oost

Zwolle – Toeristische bedrijven in de gemeente Zwolle kunnen subsidie aanvragen voor projectplannen die een impuls geven aan het Hanzejaar 2023. De gemeente en Zwolle Marketing roepen ondernemers en initiatiefnemers op om Hanze-projecten in te dienen.

De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten met een minimum van 1000 euro en een maximum van 5000 euro. Voor samenwerkingsverbanden is de subsidie maximaal 15.000 euro. De subsidie wordt alleen verstrekt voor een nieuw vrijetijdsproduct of een vernieuwing van het Hanze-thema binnen een bestaand vrijetijdsproduct. Het project moet passen binnen het Hanze-thema ‘Hanze Connectie – met hart en ziel’.

De subsidieregeling is erop gericht een creatief Hanze-aanbod te realiseren met een duurzaam karakter, dat bijdraagt aan een aantrekkelijke en gevarieerde programmering van het Hanzejaar.

Zwolle Marketing is vanuit het project LAB Aanbodontwikkeling actief in de stad om toeristisch aanbod te stimuleren. Deze regeling is daarom bij Zwolle Marketing ondergebracht. Op de website van Zwolle Marketing is meer informatie te vinden over de regelingen en benodigde documenten om een aanvraag in te dienen.