RTV Focus Zwolle verliest rechtszaak, gemeenteraad doet huiswerk slecht

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – De omstreden omroep RTV Focus Zwolle moet haar rekening betalen, dat oordeelde de kantonrechter. Persbureau PNN sleepte de omroep onlangs voor de rechter omdat betalingen uitbleven. RTV Focus voerde geen verweer en kwam niet opdagen tijdens de zitting. Saillant detail is dat de omroep enkele dagen na de uitspraak de rekening, inclusief de bijkomende kosten, betaalde aan PNN.

RTV Focus heeft nu een veelvoud van de oorspronkelijk vordering moeten betalen aan het persbureau. Dit omdat de rechter bepaalde dat de omroep naast de hoofdsom ook alle bijkomende kosten, zoals griffiekosten moet vergoeden. Sinds het najaar van 2020 ontvangt RTV Focus subsidie uit het gemeentefonds. Een reden voor de SP, VVD en Swollwacht om opnieuw raadsvragen te stellen aan het college. Uit de beantwoording blijkt dat RTV Focus haar informatieplicht niet is nagekomen. Omdat de omroep subsidie ontvangt, had ze de gemeente moeten inlichten over de rechtszaak.

Het college geeft niet aan of het consequenties heeft voor de omroep. Keer op keer schrijft wethouder Monique Schuttenbeld aan de raad dat het contact met de omroep zeer moeizaam gaat. Ook geeft ze aan dat de omroep wet- en regelgeving vaker aan haar laars lapt. Zo leverde de omroep jarenlang geen financiële verantwoordingen aan bij de gemeente en het Commissariaat voor de Media. RTV Focus weigerde ook om mee te werken aan een onafhankelijk evaluatieonderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd.

De wethouder liet begin dit jaar de omroep weten dat ze voornemens was om het Commissariaat te laten handhaven. Met het mes op de keel ging de omroep overstag, ze leverden de financiële verantwoordingen aan over 2020 en 2021. Ook werd er gerept over prestatieafspraken voor 2023 met de omroep. Voor het college was het voldoende om het handhavingsverzoek flink af te zwakken. Er werd afgezien van handhaven, in plaats daarvan zou het college een signaal afgeven bij het Commissariaat.

De gemeenteraad stemde half februari in met het voornemen van het college. De gemeenteraad bleek haar huiswerk slecht te hebben gedaan. Niemand wist wat de prestatieafspraken met Focus precies inhielden. Ook wisten de raadsleden niet of de aangeleverde financiële stukken de toets der kritiek konden doorstaan. Desondanks stemde de gemeenteraad unaniem in om niet handhavend op te treden tegen de omroep. VVD, Swollwacht en SP stemden onder protest in het met voorstel. De drie partijen wilden dat er gehandhaafd zou worden.

Een dag later vroeg Weblog Zwolle de prestatieafspraken voor 2023 op bij de gemeente. Toen werd duidelijk dat de prestatieafspraken nog niet bestaan. “De prestatieafspraken 2023 zijn nog onderwerp van gesprek,” antwoordde Sam Rademaker, woordvoerder van de gemeente Zwolle. “Als hierover tussen omroep en gemeente afspraken zijn gemaakt, kan dit gedeeld worden.” Inmiddels heeft het college de gemeenteraad schriftelijk laten weten dat de prestatieafspraken nog onderwerp van gesprek zijn. Het college informeerde de raadsleden ook dat de door de omroep aangeleverde financiële verantwoordingen wederom niet volledig zijn. De gemeente heeft de omroep aanvullende vragen gesteld, waarop nog niet gereageerd is.

De gemeenteraad debatteert vanavond opnieuw over RTV Focus. Het debat staat op de agenda als openbaar. Vorig jaar is de gemeenteraad achter gesloten deuren bijgepraat door de wethouder. Volgens woordvoerder Sam Rademaker gebeurde dit slechts eenmalig. Burgerraadslid Thijmen Prins van de VVD spreekt dit tegen. Hij zegt dat de raad op 31 oktober en 19 december vertrouwelijk is geïnformeerd over de in opspraak geraakte omroep.