Campagne Kraamkamer Natuur vraagt om rust in natuurgebieden bij Zwolle

Foto van auteur

Jonge uil, ook wel uilskuiken genoemd
Foto: Ingezonden foto

Zwolle – De lente is begonnen. De knoppen aan bomen en struiken botten uit en vogels maken zich duidelijk hoorbaar op voor een nieuw broedseizoen. De komende maanden is de natuur extra kwetsbaar, zoals in de Vreugderijkerwaard, een prachtig rivierenlandschap langs de IJssel nabij Zwolle.

Natuurbeheerders zien echter dat nog niet iedereen rekening houdt met het broedseizoen. Ook weet men niet wat de regels zijn bij een bezoek aan de natuur. Daarom verzoeken alle natuurbeheerders van Nederland vriendelijk: “Blijf op de paden, hond aan de lijn en laat geen afval achter.” Met deze gezamenlijke campagne getiteld Kraamkamer Natuur wordt de bezoekers gevraagd om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

De campagne is een initiatief van Natuurmonumenten, LandschappenNL, Goois Natuurreservaat en Staatsbosbeheer. Zij wijzen erop dat de gevolgen van verstoring in de natuur juist in het voorjaar groot zijn: “Ze hebben effect op parende, broedende, barende of zogende dieren. De verstoring komt door loslopende honden, mensen die van het pad af gaan en plekken betreden waar dat niet mag. Maar ook afval dat bezoekers achterlaten in de natuur is een probleem omdat bijvoorbeeld vogels de rommel gebruiken in hun nest waar kuikens in verstrikt kunnen raken.”

Veel mensen beseffen niet wat hun gedrag betekent voor de natuur en waarom de regels in de natuur er eigenlijk zijn. “Het gevolg van verstoring is dat vogelsoorten die op de grond broeden worden verjaagd en hun kuikens niet overleven, jonge reekalfjes worden verstoten, hazen raken in de stress of dassen worden verstoord bij hun burcht waardoor ze hun hol niet meer uit durven om voedsel te halen voor hun jongen.”

Boswachter Hester Wolters: “Iedereen is van harte welkom in de natuur, maar bedenk dat we als mensen te gast zijn in ‘het thuis’ van planten en dieren.”

Wie op kraamvisite gaat weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. “De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. In veel gebieden hangen daarom sinds deze week posters, borden of spandoeken met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’.”

De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli.

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Op de websites van de terreineigenaren staat per gebied aangegeven of er afsluitingen zijn in verband met het broedseizoen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)