College selecteert drie partijen voor hulp bij huishouden

Foto van auteur

Het college van B&W van Zwolle heeft drie zorgaanbieders geselecteerd bij de aanbesteding van de hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze zorgaanbieders zijn Vérian, Thuiszorg Service Nederland en Amant. Met deze drie partijen wordt op basis van de door hen uitgebrachte offerte de komende weken verder onderhandeld om tot een raamovereenkomst te komen.

Tot nu toe wordt de hulp bij het huishouden in Zwolle aangeboden vooral door Icare. Huishoudelijke verzorging wordt in de Wmo hulp bij het huishouden genoemd. De aanbieding van deze zorgaanbieder was te hoog.

Het college is zich bewust dat er vragen en onzekerheid kunnen ontstaan bij de huidige cliënten en bij het personeel van de huidige zorgaanbieders in Zwolle. B&W wil zoveel mogelijk voorkomen dat deze aanbesteding zal leiden tot gedwongen ontslagen. De drie geselecteerde aanbieders hebben aangetoond rekening te houden met overname van personeel. Daarmee geven zij invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als werkgever. Dit was overigens een van de harde randvoorwaarden die het college bij de aanbesteding heeft meegegeven.

Vérian
Bij gunning van de opdracht zal Verian (een van de grootste zorgaanbieders op de Oost Veluwe en in de regio Arnhem/Nijmegen) zich in eerste instantie richten op de eventuele overdracht van personeel, om daarmee de belangen van de cliënten zoveel mogelijk te dienen. Er wordt gewerkt aan een soepele overgang van het personeel van de huidige zorgaanbieder, zodat de zorgvrager zo weinig mogelijk merkt van deze verandering.

TSN
Thuiszorg Service Nederland (een landelijk opererende instelling) kan zich goed voorstellen dat cliënten van de huidige thuiszorgaanbieder een wijziging als ongewenst kunnen beschouwen, Zij wil volledige medewerking verlenen aan de eventuele mogelijkheid dat TSN dezelfde zorgverlener handhaaft bij de uitvoering.

Amant
Ook Amant (gevestigd in Amersfoort en leverancier van thuiszorg in de regio Eemland) wil haar cliënten graag zekerheid en veiligheid bieden. Ook zij zal zich inspannen om naast de cliënten ook de medewerkers die de zorg verlenen, over te nemen.

In totaal hebben veertien partijen een offerte uitgebracht. Bij de beoordeling moesten zij voldoen aan onder meer de volgende eisen:
Continuïteit en tijdige levering van de hulp
Minimaal drie jaar ervaring met de levering van het product en voldoende medewerkers kunnen inzetten
Speciale aandacht hebben voor bijzondere doelgroepen
Gebruik maken van de bestaande zorg en de sociale infrastructuur van Zwolle
Aandacht voor een goede communicatie tussen opdrachtgever en cliënt

In juni 2006 is de aanbesteding van de hulp bij het huishouden gestart. In samenwerking met de gemeenten Hardenberg en Hattem is het programma van eisen opgesteld (bestek) opgesteld. Bij het opstellen van het programma van eisen is naast de gemeentelijke expertise gebruik gemaakt van de deskundigheid van Ergo Advies Zwolle en heeft een toetsing via het regionale Zorgkantoor plaatsgevonden. Bij de definitieve selectie van de zorgaanbieders is op basis van de economisch meest voordelige aanbieding, de volgende wegingsfactor gehanteerd. De kwaliteit van de aangeboden dienstverlening telt in de totale puntenwaardering mee voor 40% en de prijs voor 60%.

De komende weken worden benut om de offertes uit te werken tot voldragen raamovereenkomsten. De afgewezen partijen hebben vijftien dagen om beroep aan te tekenen tegen het besluit van het college.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “College selecteert drie partijen voor hulp bij huishouden”

 1. Verschrikkelijk deze Europese aanbesteding. Wat een onrust bij zieken en ouderen, en ook voor het personeel!
  De zekerheid dat hulp en klant bij elkaar blijven is er niet. Icare zat weldegelijk onder de prijs van de Gemeente Zwolle, in de media wordt dit uiteraard anders voorgesteld . Transparant is de aanbesteding al helemaal niet. Icare werkt hier al erg lang naar volle tevredenheid en biedt de HV-1, 2 en 3 zorg aan. (lichte huishoudelijke werkzaamheden tot specialistisch HHD bij bijvoorbeeld mensen met een psychisch probleem.) Icare weet dus heel goed wat de echte kostprijs hiervan is en heeft goed geschoold personeel hiervoor om de mensen de beste zorg te kunnen leveren.De andere aanbieders kunnen hun prijs uit de duim gezogen hebben want bewijzen hoefden niet geleverd te worden! Zeg maar voor welke prijs je het gaat doen en hopla!
  Dat moet in de praktijk dan nog blijken…
  Maar ja dan kan het zo zijn dat alles al kapot gemaakt is en mensen veel eerder naar een verzorgingshuis moeten. Wat kost dat wel niet en menswaardig is dat zeker niet!
  Mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving laten wonen met de benodigde specialistische hulp daarvoor dat moet het uitgangspubt zijn.En niet alleen de prijs. Nu ontstaat er een grote onrust en moet Icare in bijvoorbeeld Zeeland hulp gaan leveren ,personeel werven etc een gekkenhuis, wellicht wel in Frankrijk. Mensen waar zijn we mee bezig, alles wat goed loopt in Nederland wordt altijd weer kapot gemaakt. Kijk maar naar andere voorbeelden , marktwerking?? Ik heb er nog nooit iets positiefs van ondervonden. Mensen moeten voorop staan daar werken wij met hart en ziel voor. We hebben hart voor de zorg maar zelfs dat mag je niet meer hebben. Als er commercieel maar gescoort wordt..
  Fijne wereld…
  Welterusten
  Getekend : Iemand die al jaren met hart en ziel mensen probeert de beste zorg te leveren, ze hebben het al moeilijk genoeg.

  Martine
  Overgenomen uit de nog lopende discussie van de Oude website.

Reacties zijn gesloten.