Hartpatiënten minder vaak naar ziekenhuis

Foto van auteur

In de Isala klinieken is het change@home-project gestart om patiënten met een verminderde hartfunctie (hartfalen) direct thuis te behandelen. Doel van het project is om de kwaliteit van leven van deze patiënten te verbeteren en het aantal ziekenhuisopnames te verminderen.

De behandeling wordt uitgevoerd door verpleegkundigen van de afdeling hartbewaking. Om de behandeling thuis optimaal uit te kunnen voeren maken de verpleegkundigen gebruik van mobiele communicatie- en bewakingsapparatuur. Hiermee worden gegevens van de patiënt thuis, zoals hartritme en bloeddruk, direct online gepresenteerd aan de cardioloog in het ziekenhuis. De pilotfase is met succes afgerond en de thuisbehandeling wordt per 1 januari 2007 als standaard zorg aangeboden.

 Patiënten met chronisch hartfalen kunnen vaak heel weinig. Door hun verminderde hartfunctie kost een geringe inspanning al veel moeite. De patiënt houdt vaak vocht vast, waarvoor hij dan in het ziekenhuis wordt opgenomen. In het ziekenhuis kan vaak niet veel meer gedaan worden dan medicijnen in de bloedbaan brengen om vocht af te drijven. Een behandeling die ook bij de patiënt thuis kan.

Thuisbehandeling

Door de komst van zogenaamde nurse-practioners en gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen kunnen patiënten thuis behandeld worden. Deze verpleegkundigen zijn 24 uur per dag bereikbaar voor vragen en problemen. De verpleegkundige zal, afhankelijk van de situatie, de patiënt geruststellen, de behandeling bijstellen, thuis extra medicatie geven en zonodig overleg voeren met de cardioloog. Het voorkomen van ziekenhuisopnames heeft veel voordelen voor de patiënt en voor het ziekenhuis. Voor de patiënt betekent het een betere kwaliteit van leven. Een patiënt omschreef het als volgt: “Ondanks mijn aandoening voel ik me door deze behandeling thuis gewoon mens, als ik opgenomen moet worden voel ik me patiënt”. In het ziekenhuis zijn minder bedden bezet die door andere patiënten die bijvoorbeeld op de wachtlijst voor een hartoperatie staan, gebruikt kunnen worden.

Geavanceerde apparatuur

Op het moment dat het niet goed gaat met een patiënt komt bij het chance@home-project een verpleegkundige bij de patiënt thuis in plaats van dat de patiënt naar het ziekenhuis gaat. De verpleegkundige onderzoekt de patiënt, neemt bloed af, dient medicijnen toe en kan een ECG maken. Via een UMTS-verbinding kan de cardioloog meekijken. Omgekeerd kan de verpleegkundige bij de patiënt thuis in het elektronisch patiëntendossier kijken. Het grote voordeel is dat de verpleegkundige direct kan overleggen met de cardioloog. Gedurende de thuisbehandeling komt de verpleegkundige één à twee keer per dag langs. Daarbuiten is hij of zij 24 uur per dag bereikbaar voor de patiënt.

Chance@home

In totaal zijn 10 verpleegkundigen betrokken bij deze vorm van thuisbehandeling en hebben zij inmiddels ongeveer 40 patiënten thuis behandeld. Bij meer dan 70% van deze patiënten werd de thuisbehandeling met succes uitgevoerd en hoefden zij dus niet in het ziekenhuis opgenomen te worden. De ervaringen zijn zo positief dat de thuisbehandeling bij hartfalen per 1 januari 2007 als standaard zorg door de Isala klinieken wordt aangeboden.

Nationale Denktank 2006

In het eindrappport van de Nationale DenkTank (www.nationale-denktank.nl) 2006 wordt het CHANCE@Home-project als een voorbeeld genoemd hoe de zorg er in de toekomst uit zou kunnen zien. Door het gebruik van slimme technologie in combinatie met verpleegkundigen die nieuwe taken uitvoeren wordt de zorg effectiever (goedkoper maar kwalitatief beter) uitgevoerd.