Motie voor inspraak bouwplan Betje Wolffstraat

Foto van auteur

De plaatselijke ChristenUnie dient maandagavond tijdens de raadsvergadering, samen met de SP, Swollwacht, D66 en GL/DG, een motie in waarbij voor meer inspraak voor de klankbordgroep over het bouwplan aan de Betje Wolfstraat gepleit wordt. Na 14-11-2005 is er alleen informeel contact geweest met de klankbordgroep over het bouwplan aan de Betje Wolffstraat, waarbij de tekeningen niet uit de tas van de ambtenaar zijn geweest, zegt de CU in een toelichting op de motie.

“Na 19-06-2006 is er alleen een informatieavond geweest waar de bewoners te horen hebben gekregen dat er niet gesproken kon worden over het bouwplan. Alleen over het groen om het plan heen, kon via een klankbordgroep meegedacht worden.” Op 19-06-2006 heeft de wethouder de raad toegezegd, dat de buurt kon meepraten over bouwvolume, hoogte en massa. Dit moet nog steeds gebeuren en kan nu dus alsnog gebeuren, nu het huidige plan is afgekeurd.

Motie:

Onderwerp: bouwplan Betje Wolffstraat

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 8 januari 2007

overwegende dat

–          de toezeggingen van de wethouder aan de raad op 14 november 2005 betreffende de inspraak van de burgers bij het ontwikkelen van het bouwplan Betje Wolffstraat niet of onvoldoende zijn nagekomen

–          dat hetzelfde geldt voor de toezeggingen van de wethouder richting de raad in de vergadering van 19 juni 2006

–          er door het afwijzen van het huidige bouwplan door de welstandscommissie en nieuw traject moet worden opgestart

van oordeel  dat

de raad en de burgers moeten kunnen vertrouwen op uitvoering van toezeggingen, zeker wanneer de toezeggingen van invloed zijn op het stemgedrag van de raad

Verzoekt

het college in het traject dat moet leiden tot een nieuw bouwplan, de buurtbewoners en het buurtcomité zo te betrekken dat inhoud wordt gegeven aan de toezeggingen van de wethouder aan de raad in de vergaderingen van 14 november 2005 en 19 juni 2006.

En gaat over tot de orde van de dag.

John van Boven, ChristenUnie

Esmé Wiegman, ChristenUnie