Ondernemend Leren op Het Diezer College

Foto van auteur

Het Diezer College onderneem(t) het! Dit is de slogan van de nieuwe VMBO school Het Diezer College van het Openbaar Onderwijs  Zwolle en Regio. Deze nieuwe school gaat per 1 augustus 2007 van start. Woensdag 10 januari zijn de naam en slogan tijdens een feestelijke nieuwjaarsreceptie van OOZ aan de medewerkers bekend gemaakt. De naam is verbonden met de vroegste geschiedenis van Zwolle. De slogan “onderneem(t) het” verwijst naar het onderwijskundig concept van de school.

Het nieuwe VMBO is een school voor leerlingen die willen ontdekken waar ze goed in zijn. Bovendien krijgen ze alle ruimte om te ondernemen. “Al doende leert men” wordt in praktijk gebracht. Ontdekken, doen en beleven. “De leerling wordt eigenaar van zijn eigen leerproces”, zegt Jaab Slob Locatiedirecteur Van der Capellen VMBO Zwolle. Het nieuwe VMBO is een samenvoeging van de VMBO-afdelingen van de Thorbecke scholengemeenschap en de Van der Capellen scholengemeenschap met het Kwartiers, school voor praktijkonderwijs. Met dit initiatief realiseert het Openbaar Onderwijs Zwolle een breed opleidingenaanbod van praktijkonderwijs tot en met theoretische leerweg. Ook na de basisvorming in de eerste jaren is er volop keus: leerlingen kunnen kiezen voor Techniek, Zorg & Welzijn of Economie.

Ondernemend Leren is het onderwijskundig concept. Binnen dit concept werken leerlingen in een zo reëel mogelijke situatie en met een zo authentiek mogelijke opdracht van echte opdrachtgevers of klanten. Binnen dit concept is het mogelijk onderwijs gericht op de praktijk gestalte te geven en verbinding te maken met de Zwolse samenleving.

De visie van de nieuwe VMBO-school is dat leerlingen op de nieuwe school worden uitgedaagd…

  • om grenzen te verleggen;
  • innovatief en vraaggericht te denken;
  • zich te identificeren met de leerinhoud.

Het onderwijs van de nieuwe school is er daarom op gericht dat:

  • leerlingen een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen;
  • leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor de producten die zij maken en de diensten die zij leveren;
  • leerlingen samenwerken en binnen de groep individuele potenties en die van anderen ontwikkelen en benutten;
  • leerlingen kennis opdoen en competenties ontwikkelen om gericht aan de toekomst te werken.

 

Opstroomschool

Het Diezer College is een zogenaamde “opstroomschool”. De leerlingen

worden voortdurend uitgedaagd om zo goed mogelijk te presteren onder het motto “het mag best iets meer zijn”. Er is daarom onderscheid tussen een basis- en een topprogramma. Iedere leerling probeert in principe het topprogramma te halen door voor zichzelf de lat steeds een stukje hoger te leggen. De uitdaging zoeken is een van de essentiële kenmerken van ondernemend leren.

Huisvesting

Het Diezer College start op 1 augustus 2007 op twee locaties in Zwolle, te weten Russenweg 3 (vmbo) en Gedeputeerdenlaan 49 (praktijkonderwijs).

Open Dagen VMBO

Het Diezer college presenteert zich de komende weken op de volgende momenten:

·         20 januari 2007 Open Huis Thorbecke Scholengemeenschap, dr. Van Heesweg 1 te Zwolle: het nieuwe vmbo is aanwezig met een informatiestand

·         27 januari 2007 Open Huis Van der Capellen Scholengemeenschap, Lassuslaan 230 te Zwolle

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)