Dick zien veraaltien: Station

Foto van auteur

Door Dick Algra

Station Stadshagen: "Je zou het ook een halte kunnen noemen aan het Kamperlijntje."
Foto: Dick Algra

Zwolle heeft tegenwoordig weer twee treinstations want sinds een aantal jaren kennen we naast het gewone station Zwolle, ook het station Zwolle Stadshagen.

Je zou het ook een halte kunnen noemen aan het Kamperlijntje, waarvan ooit gezegd werd dat dit traject het meest rendabele stuk van het Nederlandse spoorwegnet was. Na het debacle met de elektrificatie zal dat wel niet meer het geval zijn.

Wat veel bewoners van Zwolle niet zullen weten is dat we, tot in de jaren zestig van de vorige eeuw, al een tweede station hadden met de weidse naam: station Veerallee. Op de hoek van de Veerallee en de Rieteweg stond nog tot het jaar 2000 het laatste stationsgebouw.

Iets wat, vermoed ik, bijna niemand meer weet, is dat dat stationnetje ook het beginpunt van de stoomtramlijn naar Blokzijl was. Een spoorlijn van zo’n 34 kilometer lang. Er reden dagelijks vijf trams heen en weer. Op vrijdag reed er een extra tram vanwege de veemarkt in Zwolle. De reizigers moesten in die tijd veel geduld hebben. Of ze hadden minder haast want de tramreis duurde een kleine twee uur.

De tram reed er tussen maart 1914 en augustus 1934. Het was rendabel omdat men naast passagiers ook hout, afkomstig van Houtzagerij Loos uit Blokzijl, vervoerde. Maar toen daar in de jaren dertig een langdurige staking uitbrak, was het snel gedaan met de tram. Rendabeler kon het lijntje ook niet gemaakt worden, omdat er gereden werd op zogeheten kaapspoor (veel gebruikt in de Kaapprovincie in Zuid-Afrika). Een spoorbreedte, zo’n 37 cm smaller dan het gewone spoor waardoor ander materieel er geen gebruik van kon maken.

Voor de scholieren van het in de zestiger jaren nog aanwezige Gymnasium Celeanum en het Christelijk Lyceum was, in de tijd van station Veerallee, de erbij behorende overweg een kwelling want de spoorbomen waren uit veiligheidsoverwegingen veel langer dicht dan tegenwoordig.

Zelfs in 1934, met de toen nog zeer smalle wegen, vond men dat toch het sneller moest kunnen en werden bussen ingezet. De naam van de Tramlijn veranderde in NWH (Noordwesthoek) en in Zwolle heeft men tot 1992 van hun blauwe streekbussen gebruik kunnen maken. Tegenwoordig ergeren veel weggebruikers zich op dat Zwolse verkeersknooppunt aan het veelvuldig voorrang krijgen van die streek- en stadsbussen.

Om een bekende Nederlander, die trouwens uit Rotterdam kwam, te citeren: “Elk voordeel heb z’n nadeel”.

Foto 1
Station Stadshagen: "Je zou het ook een halte kunnen noemen aan het Kamperlijntje." - Foto: Dick Algra
Station Stadshagen: "Je zou het ook een halte kunnen noemen aan het Kamperlijntje."
Foto: Dick Algra