Rijksgeld voor vrouwenopvang en huiselijk geweld

Foto van auteur

Zwolle – De gemeente Zwolle stelt voor 2009 € 408.000,- beschikbaar om de capaciteit in de vrouwenopvang te vergroten en de regionale aanpak van huiselijk geweld verder te verbeteren. De extra bijdrage komt vanuit de rijksoverheid. Randvoorwaarde vanuit het rijk voor de inzet van de extra middelen is dat er door de stad extra Grote Steden Beleid (GSB)-resultaatafspraken geformuleerd worden.

Zwolle is als centrumgemeente verantwoordelijk voor het voeren van beleid voor vrouwenopvang en huiselijk geweld. De GSB-resulaatafspraken houden in dat uiterlijk 31 december 2009 het volgende is gerealiseerd: – zes extra plaatsen crisisopvang bij de Vrouwenopvang Overijssel (plus uitbreiding in 2010 met twee plaatsen, dus van tien naar twaalf plaatsen); – nazorg voor vrouwen die binnen de centrumgemeentenregio Zwolle uitstromen; – permanent voor vijf slachtoffers van huiselijk geweld die thuis in een dreigende situatie verkeren het Aware-systeem beschikbaar.

Andere afspraken zijn:

  • De contacten met het Steunpunt Huiselijk Geweld worden vanaf 1 januari 2009 voor de hele centrumgemeentenregio Zwolle verzorgd door professionals.
  • Het Steunpunt Huiselijk Geweld is zeven dagen in de week 24 per dag inzetbaar in de regio IJssel-Vecht voor crisisinterventie en screening.

Steunpunt Huiselijk Geweld

Landelijk is er een capaciteitstekort voor voorzieningen vrouwenopvang. Het gaat hierbij om opvang voor vrouwen die vanwege een relationele crisis niet thuis kunnen wonen. Soms moet er lang gezocht worden naar een opvangplek voor een vrouw.

Daarbij zijn met de start van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en de gerealiseerde samenwerkingsconvenanten huiselijk geweld in de regio goede voorwaarden aanwezig om met de ketenpartners geïntegreerde en kwalitatief goede hulpverlening te bieden aan slachtoffers en plegers/daders van huiselijk geweld.


Meerjarenontwikkelingsprogramma

In het GSB-Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 zijn drie bindende resultaatafspraken gemaakt met het rijk die een relatie hebben met dit voorstel. Het gaat om het volgende:

  • Realisatie van een advies- en steunpunt huiselijk geweld voor de gehele centrumgemeentenregio Vrouwenopvang uiterlijk 1 januari 2006 (gerealiseerd).
  • Realiseren van een samenwerkingsconvenant huiselijk geweld met betrokken partijen (gerealiseerd).
  • Realisatie van vier extra plaatsen bij Vrouwenopvang Overijssel (eind 2004 zes plaatsen, 1 april 2008 tien plaatsen: afspraak is hiermee gerealiseerd).

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)