D66 Zwolle wil gratis OV voor senioren veilig stellen

Foto van auteur

Zwolle – Om gratis en beter openbaar vervoer voor ouderen in de toekomst (na 2010) veilig te stellen, wil D66 dat de gemeente een aantal wensen vast laat leggen in de aanbesteding voor het Openbaar Vervoer in 2010 die momenteel door de provincie Overijssel wordt voorbereid. Alleen door opname van deze wensen in de aanbesteding is het gratis openbaar vervoer voor senioren veiliggesteld.

Het gaat om de volgende drie wensen: 1. Gratis Openbaar Vervoer voor ouderen boven 65 jaar in Zwols Openbaar Vervoergebied buiten de spitsuren (na 09:00 uur). 2. Betere overstapmogelijkheden tussen de verschillende buslijnen respectievelijk de wijken. 3. Invoeren van Openbaar Vervoer door in plaats van langs de wijk Veerallee (Willemsvaart). Niet alleen wordt met deze wensen het gratis openbaar vervoer gedekt, ook zal het hele openbaar vervoer verbeteren. Informatie vanuit het college over de voortgang van het vrijwel raadsbreed gesteunde initiatiefvoorstel Gratis Openbaar Vervoer voor ouderen bleef sinds 6 oktober 2008 uit. Daarom verzoekt D66 de gemeente Zwolle tevens nadrukkelijk om openheid en inzicht te verschaffen in gang van zaken tijdens het aanbestedingstraject.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

32 gedachten over “D66 Zwolle wil gratis OV voor senioren veilig stellen”

 1. hoe wil D66 dit betalen laat ze dan ook even kijken hoe de andere lijnen lopen bij mij is de straat lopen 8 bussen per uur over vrijwel dezelfde route dit kan wel wat minder lijkt mij

 2. informatienota
  Ik lees hierboven dat D66 nog geen informatie heeft gekregen over de voortgang van het dossier. Merkwaardig. Ik heb een informatienota van het college gekregen dat ze naar verwachting in september komen met een voorstel voor het realiseren van gratis OV. Dat het zo lang duurt, hangt samen met het willen invoeren door de Provincie van de OV-chipkaart in november. Rond die introductie komt de Provincie met een speciale introductieactie voor senioren. De bedoeling is om de pas gratis aan senioren te verstrekken. Weer een extra kaartje heeft niet de voorkeur van de provincie. Ze willen graag dat de gemeente aansluit bij de provincie.
  De informatie komt er gewoon. In november. Staat allemaal in een nota die aan de raadsleden is verstrekt.
  Daar heeft het college de wensen van D66 niet voor nodig.

 3. Zo worden we (als belangstellenden en misschien kiezers) in de maling genomen. Ervanuitgaande dat wat John schrijft klopt.

  D’66 lijkt wel erg in de Kereltje P.-populisme-wave.

 4. De aanbesteding is volgens mij zojuist al gestart…dat er nog iets opgenomen kan worden in de aanbesteding is daarom erg moeilijk…

 5. Waarom gratis ov? Wat is het ‘probleem’ in Zwolle? Waartoe moet gratis ov een oplossing bieden?

  OV is nooit gratis en de gemeente en dus alle inwoners moeten er voor opdraaien. Ik snap die wens voor gratis OV niet. Als er een leefbaarheidsprobleem is onder ouderen, investeer daar dan in of via inkomensbeleid.

  In Rotterdam en Amsterdam zijn overigens zeer goede ervaringen met gratis of goedkope chipkaarten voor ouderen. Daarmee heeft de chipkaart veel bekendheid gewonnen onder ouderen en veel problemen opgespoord die Zwolle/Overijssel nu kunnen voorkomen

 6. Bjorn,

  onderstaande begrijp ik niet doed.

  In Rotterdam en Amsterdam zijn overigens zeer goede ervaringen met gratis of goedkope chipkaarten voor ouderen. Daarmee heeft de chipkaart veel bekendheid gewonnen onder ouderen en veel problemen opgespoord die Zwolle/Overijssel nu kunnen voorkomen

 7. Voorop gesteld dat John van Boven altijd goed is ingelicht en ik hem nog nooit op een leugen heb betrapt,snap ik zijn reaktie wel.D66 is ook nog zo klein in Zwolle tot Maart 2010 tenminste .Misschien kunnen ze dan onder leiding van een nieuwe leider mee roeien op het succes van Pechtold.Maar laten we hopen dat er bij de volgende raadsverkiezingen eens wordt gekeken naar het Zwolse beleid en niet alleen achter de grote winnaars van de europese verkiezingen.Laten we dus nu eerst de nota afwachten en hopen dat de 65 plussers gratis vervoert worden of zijn er ook veel ouderen die het makkelijk kunnen betalen???

 8. 4xp4; Toen ik ze met zijn vieren gehuld in D’66-shirt zo de Broerenkerk zag binnenkomen op het zeer geslaagde WeblogZwolle-Lustrum….Ja, toen hadden ze wel iets van “yes, Pechtold haalt ook voor ons de buit wel binnen”. Ze waren wel ernstig snel weer weg :'(

 9. Niet te vinden
  “Ik lees hierboven dat D66 nog geen informatie heeft gekregen over de voortgang van het dossier. Merkwaardig. Ik heb een informatienota van het college gekregen dat ze naar verwachting in september komen met een voorstel voor het realiseren van gratis OV.”
  Als ik op het bestuurlijk informatiesysteem van de gemeente kijk kom ik deze nota niet tegen. Zo raar is het dan ook niet om kort voor de aanbesteding een aantal voorwaarden te stellen vanuit politiek oogpunt. Dan geeft D66 toch aan op welke onderdelen ze het voorstel van het college zullen beoordelen. Helder en transparant.

 10. Van Boven weer ten voeten uit.
  Hij imiteert hier van Geel (herinnert u zich het nog, de Algemene beschouwingen??):
  Ga maar rustig slapen, u kunt veel betere ideëen hebben, wij doen er toch niets mee. Alles is al dicht getimmerd. Oppositie, ga maar naar huis, want u doet mee voor ……; zucht. >:(

  Van Boven: probeer eens een keer naar de andere partijen te luisteren, wellicht dat zij goede aanvullingen hebben t.a.v. dit dossier.

  En dan vinden mensen als van Boven het nog altijd raar, dat politiek en burger nog steeds zo ver van elkaar af staan. 🙁

 11. geen vriendjes
  Bucephalos en ik worden nooit vriendjes. Dat is al tijden zo.
  Waar het mij om gaat, is dat D66 naar de bekende weg vraagt. Dat stoort me en dat leg ik uit.
  Ik kan er niets aan doen dat het stuk nog niet op BIS staat. Ik heb het als raadslid bij de stukken gekregen, net als andere raadsleden. Dus ook D66. Dan kun je op zijn minst verwijzen naar deze informatienotitie.
  De reactie van B. door naar Van Geel te verwijzen is goedkoop. Bovendien gaat het niet om ideeen van een andere fractie, het gaat er om dat D66 naar de bekende weg vraagt.
  En over de kloof zal ik het maar helemaal niet hebben.

 12. @Van Boven
  Blijkbaar heb je meer informatie dan wij en dat vind ik jammer. Nu nemen raadsleden elkaar de maat zonder dat de buitenwereld dat op een openbaar forum kan controleren. Dat is geen transparante politiek, maar procedureel geneuzel.
  Over naar de inhoud; Staan de drie voorwaarden letterlijk in het “informatierapport”? Zegt het college dat dit sowieso onderdeel uitmaakt van het “bidbook” voor de aanbesteding en betekent dit dat het OV niet gegund wordt zonder dat deze drie zaken geregeld zijn?

 13. @johnvanboven

  Van Boven en ik worden inderdaad nooit vriendjes.
  Zeker als de houding van van Boven net zo arrogant blijft als die van van Geel.
  Waar het om gaat is dat van Boven al bij voorbaat aangeeft naar geen enkele andere partij te zullen luisteren. En dat stoort mij dan weer.
  Daar is trouwens de vergelijking met van Geel volledig zuiver en bepaald niet “goedkoop”.

  Elke partij heeft zo zijn stokpaardjes, dus elke partij zal wel eens naar de bekende weg vragen. Waar het op aan komt is de bereidheid van andere partijen om open te staan voor goede ideëen.
  Durf dan inhoudelijk op de ideëen in te gaan. Dan pas kun je beoordelen of de ideëen van, in dit geval D66, goed zijn of niet.

  Op mijn opmerking, over de kloof tussen burger en politiek (die door de houding van van Boven juist groter wordt), durft van Boven niet in te gaan. Het is duidelijk dat hij daarmee zijn arrogantie bevestigd.

 14. arrogant?
  Als je eenmaal een etiket op iemand hebt geplakt (arrogant) dan houd je dat blijkbaar. Het zal wel met de eigen definitie van arrogant van B. te maken hebben. Ik luister bij voorbaat niet naar andere partijen is de sublieme onderbouwing. Dat wordt gebaseerd op mijn reactie op de wensen van D66.
  Ik reageer op de volgende zinsnede in het bericht van D66:

  Informatie vanuit het college over de voortgang van het vrijwel raadsbreed gesteunde initiatiefvoorstel Gratis Openbaar Vervoer voor ouderen bleef sinds 6 oktober 2008 uit.

  Dit is dus gewoon niet waar. Ik kan verwijzen naar de informatie in de Stentor van vandaag. Als iemand dat “niet willen luisteren naar andere partijen” noemt dan rest mij niet anders dan hiermee maar te moeten leven.

  Als ik me niet herken in de etiketering van B. (arrogant) en de koppeling daarvan aan de kloof tussen burger en politiek (en andersom) dan is het vrij vruchteloos om hier op in te gaan.

 15. Tegenwoordig wordt iemand nogal makkelijk arrogant genoemd. Verbazend dat dat vaak op internet (lees “veilig”) gebeurd, anoniem en ze kennen de persoon in kwestie bijna nooit. Ik vind het knap dat je iemand, puur op geschreven tekst, gedeeltelijk tot helemaal psychologisch denkt te kunnen ontleden. Toevallig ken ik john (laatste keer bloed, zweet en tranen om ieder zijn/haar democratische stem te laten uitbrengen) hij zal ongetwijfeld heel veel zijn, maar niet arrogant. Buc….lijkt me dat overigens ook niet, maar ik weet niet of ik hem ken. Dus stem ik blanco.

 16. ik denk toch dat met elkaar communiseren beter is dan op deze manier,alhoewel v.Boven zich zeer kwetsbaar opstelt, heb ik wel bewondering voor hem .Van hem weet ik in ieder geval wie het is en wat hij doet,terwijl sommigen zich verschuilen met hun naam en toedracht

 17. Ben ervan overtuigd 4xP4 dat John ook voorstander van de fatsoenlijke communicatie is. Gelukkig is geen mens hetzelfde, als je echt in gesprek wilt moet je soms door kleine zwakke puntjes van jezelf en anderen heenprikken.

 18. Wt staat er nou in dat geheime stuk?
  Ik heb behoefte aan inhoud. Ik herhaal mijn vraag.

  @Van Boven
  Staan de drie voorwaarden van D66 nou wel of niet in dat informatiestuk als voorwaarden van de gemeente?

 19. @vanboven

  Prima dat informatie wordt uitgewisseld. Dat is uiteraard ook de bedoeling. Dat is echter bij mij niet het discussiepunt.

  Daar waar het gaat om mijn uitspraak, dat je houding arrogant is, citeer ik je dan maar even:
  “Daar heeft het college de wensen van D66 niet voor nodig.”
  Daarmee geef je toch echt aan niet naar anderen te willen luisteren.
  En dat is precies het kernpunt waar het bij mij steekt.
  Prima, je eigen keuze, maar het valt, ook volgens van Dale (“verwaande houding tegenover anderen”), wel degelijk onder de definitie van arrogant. Een “alleen ik weet het beter-houding”.

  Ik ga ervan uit dat ik hiermee mijn zg. “etikettering” wel duidelijk, en bovenal subliem, heb onderbouwd.

  Dick en p4p4p4p4 zijn net zo anoniem als ik. Ik vind hun plotselinge commentaar hierop dan ook erg bijzonder. Bijnamen of alleen een voornaam is bovendien gebruikelijk in dit soort topics en een eigen keuze. Daar is niets mis mee. Ik ben gelukkig ook zo duidelijk als ik iemand persoonlijk tegen kom bovendien.

 20. Buc Mijn naam staat heel duidelijk vermeld en gelukkig zijn er steeds meer partijen die toch inzien dat ze er weinig aandoen om de afstand naar de burger kleiner te maken.Zie verkiezingsprogramma van de VVD, Groenlinks en Swollwacht proberen de mensen mee te laten denken.Hopelijk dat ze er nu ook echt naar luisteren,maar ze weten dat de kiezer steeds mondiger wordt.

 21. @p4p4p4p4
  Dan zijn we het toch eens over de namen.
  Wij hebben allebei een bijnaam.
  Prima.
  Maar waarom dan kritiek op mij? p4p4p4p4 is immers net zo goed een bijnaam, anoniem etc.

  Goede zaak dat er steeds meer partijen zijn die inzien dat ze de kloof tussen burger en politiek kleiner moeten maken. Het is tot op heden wel duidelijk dat van Boven, CU dus, nog niet in dat rijtje thuis hoort.

 22. @Bucephalos. Zo te zien schep er genoegen in om Van Boven steeds te schofferen. Elke keer maar weer zijn naam noemen, omdat jij uit een zinsnede meent op te maken dat deze man een klovenschepper is. Ik vermoed dat jij weet dat Van Boven twee rapporten over deze ‘Kloof’ geschreven heeft, met conclusies en oplossingen, en dat je hem nu daarmee sart. Heel fout. Hou je bij de les en doe niet zo kinderachtig.

 23. @ Buc, wil je dit “bijzonder” toelichten?

  Dick en p4p4p4p4 zijn net zo anoniem als ik. Ik vind hun plotselinge commentaar hierop dan ook erg bijzonder.

 24. Welke bruggen heeft uzelf al gebouwd Bucephalos?
  Tot zover zie ik u continu ingaan tegen John van Boven en heb ik gelezen dat u hooligans apen vind.
  Dit ‘vijanddenken’ voegt volgens mij ook niet heel veel toe aan een kloofloze samenleving. MIsschien zou je een kunnen beginnen bij jezelf, dan zal ik ook mijn best doen.

  Kritiek leveren mag, maar oplossingen daar moeten we het van hebben.

 25. @leo
  Ik weet niets van rapporten. Dat is mijn punt ook niet.
  Wat mij ergert is dat van Boven weigert uberhaupt naar andere ideëen en meningen te luisteren. Dat komt overeen met de definitie van arrogantie. Wat is daar niet duidelijk aan?
  Het woord klovenschepper heb ik nooit gebruikt, dat is aan jou.
  Ik sar niemand. Ik onderbouw alles. Als je iets daarvan niet begrijpt, zal ik het graag toelichten.

  @dick
  ????
  Ik begrijp jou en p4p4p4p4 hier niet:
  Jullie hebben, en dat komt eigenlijk voor mij uit het “niets”, vandaar plotseling, er commentaar op dat ik hier anoniem op weblog Zwolle discusieer. Ik constateer slechts droog dat jullie hier ook anoniem meediscussiëren. Dat doet, op een enkeling na, hier iedereen toch, jullie beiden ook? Waarom dan een “aanval” op mij over dit punt? Dat mag ik best bijzonder en plotseling noemen.
  Wat is hier het probleem?

  @p4p4p4p4
  Zeer feitelijk onderbouwd, ik hoef hem immers slechts te citeren, haalt van Boven zichzelf wel naar beneden, daar heeft hij mij eigenlijk niet bij nodig. Ik wijs slechts op een feit, zijn eigen uitspraak.

  @gheghe
  Bruggen bouw ik voldoende: op mijn werk, mijn prive-omgeving, etc.
  Sterker nog: ik bouw hier ook een brug: ik wijs van Boven erop dat, juist in het kader van bruggen bouwen etc, dat het zeer verstandig zou zijn zich minder arrogant op te stellen, en eens te luisteren naar wat andere partijen aan ideëen hebben.
  Lijkt me bijzonder opbouwend. Het is hier aan van Boven iets verstandigs met deze tip te doen.
  Ik heb hier dus opbouwende kritiek en geef een oplossing.

  De hooligan discussie is in een ander topic gevoerd en afgesloten. Daar we hier terecht “on-topic” moeten blijven, kun je daar teruglezen hoe ik in dat verhaal sta. Ik heb daar mijn uitspraken eveneens helder onderbouwd. Lees het gerust eens terug.

Reacties zijn gesloten.