Dick zien veraaltien: Helderlichtsteeg

Foto van auteur

Door Dick Algra

Ik wilde het eigenlijk hebben over de Helderlichtsteeg, die zijn naam dankt aan de boerderij die er nog altijd staat, gebouwd rond 1840.
Foto: Dick Algra

Wie het idee heeft dat de wolf al eeuwen uit Nederland weg en nu terug is, vergist zich. Rond 1930 werd bijvoorbeeld in Drenthe nog behoorlijk op wolven gejaagd. En klaarblijkelijk ook nog niet onvoorstelbaar lang geleden in de buurt van Zwolle.

Ik leg even uit hoe ik hierbij kom. Zwollenaren die, net als mijn vrouw en ik, in de Aa-landen wonen, hebben vast minimaal één keer om de Wijde Aa gewandeld.

Loop je vanaf de Rijnlaan tegen de klok in om die plas met water, wandel je al gauw op de Helderlichtsteeg. En nu komt het, die steeg gaat over in het Wolvejagtpad.

’t Is mij ontgaan, maar sinds 1973 is het de officiële naam van het pad. Meer dan die laatste informatie kon ik er in mijn privé Zwolle-bibliotheek niet over vinden.

Ik wilde het eigenlijk hebben over de Helderlichtsteeg, die zijn naam dankt aan de boerderij die er nog altijd staat, gebouwd rond 1840. De laatste die er tot 1960 ‘boerde’ was de familie Van de Kolk. De bedrijfsgrond was nodig voor de bouw van de Aa-landen.

Na een aantal jaren leegstand is het pand een poos door krakers bewoond en sinds 1979 is er een dierenartsenpraktijk gevestigd. Ik vermoed dat die naam Helderlicht te danken is aan het feit dat de boerderij op een verhoging, een zandduin, ligt en zo aan de rand van Zwolle ’s morgens vroeg al een helder uitzicht had. Ik ruil mijn theorie graag in voor een betere, dat dan weer wel.

Bij ons thuis werd de uitdrukking ‘Hij of zij is geen helder licht’ nogal eens gebezigd om aan te geven dat de betreffende persoon niet tot de slimsten der mensheid behoorde. Die uitdrukking komt niet uit onze regio, maar waarschijnlijk uit Engeland, daar kent men de term ‘No bright light’ – geen helder licht.

In de Engelse lectuur over al dan niet gewenste huwelijken komt deze, nu opvallende, zin voor: “Son, you’re none too bright, and won’t be marrying into money either.”

Vrij vertaald: “Zoon, je bent geen helder licht en zult ook geen rijke vrouw trouwen.”

Gelukkig is het standsverschil in Nederland op vele plekken in onze maatschappij verkleind. Waarmee ik niet beweer dat we daardoor allemaal ‘heldere lichten’ geworden zijn.

Foto 1
Ik wilde het eigenlijk hebben over de Helderlichtsteeg, die zijn naam dankt aan de boerderij die er nog altijd staat, gebouwd rond 1840. - Foto: Dick Algra
Ik wilde het eigenlijk hebben over de Helderlichtsteeg, die zijn naam dankt aan de boerderij die er nog altijd staat, gebouwd rond 1840.
Foto: Dick Algra

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)