Oproep voor debaters over ‘overgewicht’

Foto van auteur

Overgewicht wordt een steeds groter probleem. Wereldwijd, maar ook in Nederland zijn er steeds meer ziekte- en sterftegevallen toe te schrijven aan het feit dat mensen teveel wegen. In Nederland is naar schatting de helft van de volwassen bevolking te zwaar. Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor onder andere hart- en vaatziekten en diabetes.

De Vrije Universiteit Amsterdam doet momenteel onderzoek naar de haalbaarheid van maatregelen die gericht zijn op portiegrootte en wil graag met een brede groep consumenten praten over dit onderwerp. Iedereen die zijn mening wil geven over dit onderwerp is dus welkom om deel te nemen aan een groepsdiscussie over dit onderwerp. Op vrijdag 2 februari vindt over het onderwerp een tweetal groepsdiscussies plaats op de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Tijd: 10.30 u tot 13.00 u of van 13.30 u tot 16.00 u. Wilt u, tegen een vergoeding van €15,-, uw mening geven over maatregelen die gericht zijn op portiegrootte en deelnemen aan de groepsdiscussie, neem dan voor vrijdag 26 januari contact op met mevr. W.M. Vermeer voor meer informatie en aanmelding. Tel: 020-5987045 of e-mail: willemijn.vermeer@falw.vu.nl

Omgevingsfactoren
De omgeving waarin wij leven draagt in belangrijke mate bij aan onze ongezonde voedingsstijl. Vandaag de dag is eten overal verkrijgbaar. Ook zijn de porties die geserveerd worden in de loop van de jaren steeds groter geworden. Dit geldt vooral voor calorierijk eten. Het aantal calorieën dat een snack bevat is bijvoorbeeld met 93 calorieën toegenomen tussen 1977 en 1996. Mensen worden dus sterk geprikkeld om vaak en veel te eten. Het is daarom ook van groot maatschappelijk belang om te onderzoeken welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om de omgeving waarin mensen eten en drinken zodanig aan te passen dat het voedingspatroon van Nederlanders gezonder wordt. Een maatregel zou kunnen zijn om de grootte van de porties aan te passen in restaurants en snackbars, maar ook in winkels en supermarkten.

Onderzoek
Het is echt onbekend of maatregelen gericht op portiegrootte wel haalbaar en effectief zijn in het bestrijden van het overgewicht probleem. Het is van belang om te weten of consumenten wel open staan voor dergelijke maatregelen en of ondernemers bereid zijn veranderingen in portiegrootte door te voeren. Pas dan zouden maatregelen gericht op portiegrootte bij kunnen dragen aan een oplossing voor het overgewichtsprobleem. Daarom is de mening van consumenten over dit onderwerp noodzakelijk.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)