Collecte voor programma Koninginnedag in Zwolle

Foto van auteur

De jaarlijkse collecte voor Koninginnedag in Zwolle zal in 2007 worden gehouden van 21 januari tot 27 januari. De voorbereidingen voor de feestelijkheden op en rond Koninginnedag en Bevrijdingsdag zijn al weer in volle gang. Er wordt gewerkt aan een programma van, voor en door Zwollenaren, maar ook – zo blijkt ieder jaar weer – voor een steeds bredere regio.

 

Traditiegetrouw nemen daarbij de activiteiten voor de jeugd weer een belangrijke plaats in. Om dit te kunnen realiseren is de Centrale Commissie Oranje voor een deel afhankelijk van de inwoners van Zwolle. Ook dit jaar is het weer gelukt om verenigingen te vinden die voor de collectanten in de wijken zorgen. De verenigingen die voor de Centrale Commissie Oranje de collecte verzorgen krijgen een deel van de collecte-opbrengst om te besteden aan activiteiten in de wijken. De rest wordt besteed ter bekostiging van de activiteiten van de C.C.Oranje, waaronder tijdens de Koninginnenacht en op Koninginnedag een programma in de Oranjetent op het Grote Kerkplein, op Koninginnedag de Fotopuzzelrit, muzikale optredens in de verzorgings- en verpleegtehuizen, de kindervrijmarkt en de activiteiten van Scouting Nederland.

‘s-Middags zijn er muziekkorpsen in het centrum aanwezig in een Streetparade en ’s-avonds is er in het Park de Wezenlanden om 22.00 uur  een groots vuurwerk.

Het bestuur van de Centrale Commissie Oranje gaat er van uit dat u de collectanten niet teleurstelt. Zij hoopt dat iedere Zwollenaar meewerkt aan het welslagen van de feestelijkheden in 2006.
Wie de collectanten misloopt kan zijn bijdrage storten op girorekening 2880077 ten name van de Centrale Commissie Oranje Zwolle.

Zie voor meer informatie over het programma van de CCO de website: www.ccoranjezwolle.nl .


 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)