Brussengroep 17 tot 23 jaar

Foto van auteur

Zwolle – Dimence, afdeling Preventie in Zwolle, start binnenkort met een Brussengroep voor jongeren! Deze groep is voor jongeren van 17 t/m 23 jaar, die een broer of zus hebben met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of  ADHD. Doel van de groep is om de Brussen een steuntje in de rug te geven om beter met de situatie rond hun broer of zus om te gaan. Voor de Brussen die niet meer thuis wonen kan de groep helpen om een bepaalde periode in hun leven een plek te geven.

Thema’s die aan de orde komen: positie als Brus in het gezin (toen en nu), negatieve en positieve kanten van het samen opgroeien met een broer/zus die ‘anders’ is, informatie over Autisme/ADHD, vaardigheden om met de huidige situatie om te gaan, kunnen en durven stellen van eigen grenzen. Deze Brussengroep komt acht keer bij elkaar (aan het begin van de avond). De bijeenkomsten zijn om de week. Voorafgaand aan deelname vinden er eerst kennismakingsgesprekken plaats in de week van 17 augustus aanstaande. Tevens organiseert de afdeling Preventie in het najaar een Brussengroep in de leeftijdcategorie van 13 t/m 16 jaar in Zwolle en omgeving. Opgave hiervoor is nog mogelijk.

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met het cursuscentrum van de afdeling Preventie: 038 – 426 9 522 of preventie.westoverijssel@dimence.nl. Informatie voor jongeren is te vinden op http://www.hebikwat.nl/.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)