Petje af voor Brede School de Wieden

Foto van auteur

“Petje af voor de ontwikkeling van deze school”, dat zei wethouder Martin Knol bij de opening van de Brede School de Wieden woensdagmorgen op het schoolplein. Basisschool de Wieden aan de Beulakerweide is in samenwerking met ’t Ukkie (buitenschoolse opvang) en Travers (peuterspeelzaal) vanaf vandaag officieel een Brede School.

Voorafgaand aan de openingsplechtigheden gaf dansgroep Dance Inc. een spetterend optreden voor de kinderen van de school. De wethouder werd bij de opening van de Brede School door ‘hoofdmeester’ Martin Sangers voorgesteld als de meneer met de pet, dus liet Knol voor de duidelijkheid de pet maar op. De wethouder excuseerde zich, dat hij de officiële tegel van de Brede School niet bij zich had. Die krijgt de school op een later moment alsnog. In plaats hiervan kreeg de school via een leerling een knuffel overhandigd. Daarna werd een kunstwerk onthuld (zie foto 1). Aan dit werk heeft Knol bij de start van de verbouwing ook zelf meegewerkt. Na de openingshandelingen mochten alle kinderen hun ballon oplaten.

De brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Een ander doel kan zijn een doorlopende, en op elkaar aansluitende opvang te bieden.

Onderwijs is in ieder geval participant. Kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, cultuur, bibliotheek en andere instellingen kunnen ook een onderdeel van de brede school zijn.

De brede school komt tot nu toe nog het vaakste voor in het basisonderwijs, maar in het voortgezet onderwijs is begonnen aan een inhaalslag. Er zijn ruim 600 brede scholen in Nederland. In 2010 moeten dat er 1200 zijn.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)