Help het Hofje van Huis Assendorp te verfraaien

Foto van auteur

Tuinteam Huis Assendorp
Foto: Brechtje Roos

De tuin bij Huis Assendorp aan de Molenweg wordt mooier gemaakt. Iedereen die een schep vast kan houden wordt uitgenodigd om zaterdag mee te komen helpen.

In september is een begin gemaakt met het maken van trapterrassen in het hofje van Huis Assendorp. Beplanting en een deel van het luchtige hek zijn geplaatst. Op zaterdag 28 oktober, en zo nodig op 18 november, wordt de rest afgemaakt. Vrijwilligers zijn van harte welkom.

Het plan en beplantingsschema zijn bedacht door de tuincommissie van Huis Assendorp en mensen die in de buurt wonen.

Koffie, thee en limonade zijn aanwezig. Gevraagd wordt om zelf een schep, lunch en oude kleren mee te nemen.

De tuinwerkzaamheden bij Huis Assendorp vinden zaterdag van 10.30 tot 14.00 uur plaats aan de Molenweg tegenover de Papaverstraat.

Foto 1
Tuinteam Huis Assendorp - Foto: Brechtje Roos
Tuinteam Huis Assendorp
Foto: Brechtje Roos