“Trends in de goede doelen en sponsoring”

Foto van auteur

Zwolle – De minor "Goede Doelen", de enige minor op hbo-niveau in Nederland, verzorgt op 9 september a.s. om 14.30 uur een publiek openingscollege op de Christelijke Hogeschool Windesheim. De Zwolse hogeschool start dan met het tweede deel van de minor ‘Werken voor het goede doel, Fundraising, Grantmaking &Sponsoring’. Deze hbo-minor gaat in op de vraag hoe organisaties op een professionele manier met fondsenwerving, sponsorwerving en toekenning van fondsen aan goede doelen om dienen te gaan. Het voor belangstellenden vrij toegankelijk publieke gastcollege wordt verzorgd door Pierre L. van Hedel, directeur van de Rabobank Foundation Nederland.

 pierre_hedel_a.jpg

De tweede vervolgminor – officieel "WERKEN VOOR HET GOEDE DOEL, Fundraising, Grantmaking en Sponsoring" geheten – opent op 9 september a.s. met een publiek college. In dit gastcollege zal Pierre van Hedel van de Rabobank Foundation ingaan op trends in de goede doelensector en welke mogelijke ontwikkelingen en keuzes hij op dit gebied de komende jaren verwacht. Ook zal hij het beleid van de Rabobank Foundation en gemaakte keuzes toelichten. Pierre van Hedel werkt al dertig jaar voor de Rabobank, waarin hij diverse leidinggevende functies heeft bekleed in binnen- en buitenland. Sinds januari 2008 is hij manager van de Rabobank Foundation, die in 25 ontwikkelingslanden kleine ondernemingen ondersteunt. De steun wordt verstrekt door toekenning van donaties, het delen van kennis en ervaring en door handelsfinancieringen en microkredieten. De laatste is in Nederland vooral bekend dankzij Prinses Maxima, enthousiast ambassadrice van het microkrediet. Rabobank Foundation was in 2008 actief met zo’n 140 projecten in 25 landen.

Projectleider van de minor, Bert Sleijster: "Het is dringen op de chari-markt. De kredietcrisis, gecombineerd met overheden die nu ook krap bij kas zitten. Juist dan is het belangrijk dat bepaalde taken door de samenleving, met behulp van privaat geld, wordt overgenomen."

Nederland kent circa 30.000 geregistreerde organisaties voor goede doelen. Die opereren in een lastige markt met veel concurrentie en wantrouwen door berichten over geleden vermogensverliezen bij goede doelen. En juist publieksvertrouwen is voor het geven essentieel. Sleijster: "We leren studenten dat vertrouwen voor het werven van fondsen en sponsoren van het allergrootste belang is. Daarnaast besteden we tijdens de opleiding aandacht aan zaken als transparantie en diverse financiële, juridische en ethische aspecten. Na het volgen van de tweede minor hebben de studenten een brede professionele basis waarmee ze in het werkveld aan de slag kunnen. Deze sterk groeiende sector heeft een grote behoefte aan goedopgeleide hbo-ers." Windesheim zet de deuren wijd open voor het openbaar college van Pierre van Hedel. Aanmelden vooraf kan: mail naar aj.sleijster@windesheim.nl en vermeld bij onderwerp ‘CollegeHedel’. Belangstellenden zijn vanaf 14.00 uur welkom in het Auditorium (hoofdgebouw) op de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)