Rondetafelgesprek onderwijs autistische kinderen

Foto van auteur

Zwolle – De gemeenteraad nodigt ouders van kinderen met een autisme spectrum stoornis en onderwijsbestuurders uit Zwolle en omgeving uit voor een rondetafelgesprek op woensdag 9 september a.s. om 19.30 uur in de Raadzaal van het Stadhuis aan het Grote kerkplein 15 te Zwolle. Het onderwerp van dit rondetafelgesprek is Passend onderwijs voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) uit Zwolle en omgeving.

In de regio Zwolle kunnen kinderen met ASS of naar een reguliere school of naar het speciaal onderwijs. Voor een grote groep kinderen met ASS is deze keuze te beperkt. Er is dus geen passend onderwijs voor deze groep kinderen. Doel van deze avond is om met elkaar helder te kijken of er speciale scholen zouden moeten komen of dat er oplossingen binnen het regulier onderwijs te realiseren zijn. De gemeenteraadsleden kunnen vervolgens het initiatief nemen om het onderwerp aan de orde te stellen in een raadsvergadering. Maar ook het onderwijs zelf kan initiatief nemen om oplossingen te realiseren.

Het programma van deze avond (onder leiding van Wim van Hattum) ziet er als volgt uit: 19.30 -19.35 uur            Inleiding – Annette Borghuis

19.35 -19.50 uur            Frits van Rijn – Passerschool Enschede

19.50 – 20.10 uur           Liesbeth van Vugt – Pleinschool Helder te Eindhoven

20.10 – 20.20 uur           Gelegenheid voor het stellen van vragen20.20 – 21.20 uur           Discussie aan de hand van de vraag: Hoe kunnen we het reguliere onderwijs voor een groep leerlingen met ASS zodanig passend maken dat zij het met succes kunnen doorlopen (BO en VO)?21.20 – 21.30 uur           Conclusies en vervolgafspraken  

Mensen kunnen zich voor deze bijeenkomst tot 7 september a.s. aanmelden via raadsgriffie@zwolle.nl.

 De gemeenteraad organiseert steeds vaker rondetafelgesprekken. Het blijkt een laagdrempelige vorm te zijn waarin alle betrokken partijen en belanghebbenden met elkaar van gedachten kunnen wisselen over een bepaald probleem. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om gezamenlijk oplossingen te bedenken en te realiseren.  

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)