Inwoners aan het woord over N340

Foto van auteur

Zwolle – Ruim veertig inwoners van Overijssel komen dinsdag en woensdag naar het provinciehuis om hun zienswijze toe te lichten op het toekomstige tracé van de N340, de provinciale weg tussen Zwolle en Ommen. Tijdens twee hoorzittingen krijgen zij de gelegenheid hun standpunten nog eens uiteen te zetten voor de leden van Provinciale Staten. Op 14 oktober nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de tracékeuze.

Van 2 februari tot en met 23 maart 2009 hebben de stukken voor de tracékeuze N340 Zwolle – Ommen ter visie gelegen. Hierop hebben 370 personen, organisaties en instanties een zienswijze ingediend. Provinciale Staten van Overijssel willen de indieners van een zienswijze op de Tracékeuze N340 de mogelijkheid geven om hun zienswijze te komen toelichten. Dat gebeurt tijdens de hoorzittingen. De hoorzittingen vinden plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis te Zwolle op dinsdag 8 september van 14.30 tot 16.00 uur en op woensdag 9 september van 19.00 tot 21.30 uur. De hoorzittingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De hoorzittingen worden ook uitgezonden via internet via http://provincialestaten.overijssel.nl/. Op 7 oktober vergadert de commissie Economie, mobiliteit en bestuur inhoudelijk over de tracékeuze. Op 14 oktober vindt de besluitvorming plaats in de vergadering van Provinciale Staten. 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)