Regio voert actie tegen voortijdig schoolverlaten

Foto van auteur

Zwolle – ‘Maak het zelf, schrijf je in!’ is het thema van de landelijk actie tegen schooluitval van  7 tot en 11 september 2009. Scholen en gemeenten in de regio IJssel – Vecht voeren gezamenlijk actie tegen voortijdig schoolverlaten. In de gehele regio zullen onder meer de leerplichtambtenaren opnieuw gericht actie ondernemen richting de jongeren waarvan nog steeds niet bekend is of ze weer naar school gaan. Daarnaast wordt bij de MBO-instellingen gecheckt of de jongeren die aangegeven hebben dat ze er zouden gaan starten, ook daadwerkelijk gestart zijn.

De landelijke actieweek ‘Maak ’t zelf, schrijf je in!’ onderstreept het belang van de startkwalificatie en een geslaagde overstap van het VMBO naar het MBO. Jongeren moeten zich realiseren dat zij hun toekomst zelf in de hand hebben. De Actieweek geeft een stevige impuls om alle jongeren in beeld te hebben en houden en ook de laatste niet ingeschreven leerlingen in te schrijven bij de MBO-instellingen. Deze Actieweek is daarmee de laatste stap in een reeks acties die gemeenten en scholen al in het voorjaar van 2009 in gang hebben gezet.

In het kader van het bestrijden van voortijdig schoolverlaten is het afgelopen schooljaar opnieuw de regionale Doorstroomactie VMBO-MBO uitgevoerd. Met als doel zoveel mogelijk jongeren van het VMBO succesvol de overstap te laten maken naar het MBO. Tijdens deze actie hebben de decanen van de VMBO’s in de regio tot aan de zomervakantie de keuzes van de 4e jaars VMBO-leerlingen in beeld gebracht. Vanaf de zomervakantie zijn de leerlingen zonder keuze benaderd door de leerplichtambtenaren van de verschillende gemeenten om hen aan te sporen zich alsnog in te schrijven bij een MBO-instelling. Naast dit project wordt er door de gemeenten, scholen en MBO-instellingen in de regio nauw samengewerkt. Dit in het kader van onder meer de subsidie Onderwijsprogramma’s en het door gemeenten in de regio opgestelde plan Klaar voor de Start om voortijdig schoolverlaten in de regio aan te pakken.

Digitaal verzuimloket

Om gemeenten en scholen te ondersteunen in de aanval op de schooluitval, is per 1 augustus 2009 bovendien het digitaal verzuimloket verplicht. Spijbelen is vaak een voorbode voor latere schooluitval. Scholen melden verzuim bij een centraal loket, dat vervolgens de juiste gemeente informeert. Dat scheelt scholen veel werk en levert snelle en betrouwbare gegevens, zodat spijbelaars sneller in beeld zijn en geholpen kunnen worden. Het digitale verzuimloket is afgelopen schooljaar in heel Nederland uitgerold.

Nog teveel jongeren verlaten de school zonder een startkwalificatie, dat is een mbo-diploma op niveau 2,3 en 4 of een havo of vwo-diploma. Jongeren moeten tot hun 18e doorleren om zo’n diploma te halen. Een startkwalificatie is belangrijk voor de toekomst van jongeren. Het biedt hen betere kansen op het vinden van een baan, zeker nu het economisch minder gaat.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)