Uitbreiding Het Oversticht aan Thorbeckegracht

Foto van auteur

Zwolle – Woensdagmiddag werd het gebouw ‘Tegenoversticht’ geopend. Het gaat om het nieuwe kantoor van vereniging Het Oversticht. De uitbreiding van kantoorruimte werd gerealiseerd door de ingebruikname van het pand (het pakhuisje) aan de overkant van de Thorbeckegracht. De opening geschiedde door het geopende Pelserbrugje neer te laten om zodoende het contact tussen de twee kantoorruimtes te symboliseren.

img_9784_copy.jpg

Een jarenlang leegstaand en met sloop bedreigd pakhuis aan de Thorbeckegracht in Zwolle biedt sinds deze zomer onderdak aan adviseurs van Het Oversticht. Architect Bert Bulthuis (Sitec) pakte in opdracht van stichting Stadsherstel het pand aan. Het meest in het oog springend is de onderscheidende kleur van kozijnen en spant: helderwit. Dit om aan te geven dat het hier – aan een gracht met vooral woonhuizen – gaat om een (voormalig) pakhuis. Bulthuis hield de balkenstructuur overeind, gaf een aantal ramen een Frans balkon en witte luiken, voegde aan de gevel een spant toe en creëerde een prachtige entree met een imposante deur van cortens-staal.
Het Oversticht, dat in het pand aan de Stadsmuur uit het jasje gegroeid was, heeft nu aanvullende kantoorruimte in het pand dat via het Pelserbrugje te bereiken is. Ooit op de nominatie voor sloop, gloort voor Thorbeckegracht 39 nu de gemeentelijke monumentenstatus en heeft Zwolle er een beeldbepalend pand bij.

img_9700.jpg

img_9788.jpg

Kwaliteit van bouwplannen is een van de belangrijkste aandachtspunten. Toetsing van die kwaliteit is een taak van de welstandscommissies, die Oversticht voor de gemeenten organiseren. Maar advisering vóórdat plannen worden getekend is vaak effectiever. Dan gaat het over de analyse van de opgave en de locatie, het organiseren van de beeldregie, de keuze van een architect, of de supervisie over het traject. Meestal doen de Stichting dit in de vorm van projecten.

Bij Ruimtelijk Erfgoed gaat het vooral om drie vragen:
Wat is er? Daarbij hoort inventariseren, waarden vaststellen en interpreteren, maar ook enthousiasmeren, onder meer door erfgoededucatie en -toerisme.

Wat kun je ermee? Perspectief bieden op hergebruik en doorgebruik, helpen bij onderhoud en vormen van exploitatie, adviseren over zorgvuldige restauratie en vernieuwing (een belangrijke taak van de monumentencommissies).

Hoe ga je dat bereiken? Hier gaat het over hulp bij het proces: de juiste stappen in de juiste volgorde, het creëren van draagvlak (ook door educatie), een soepele gang door de procedures.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)