Zwolle Vakcentrum Schilderen rijker

Foto van auteur

Zwolle – Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Schilderen, Savantis Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en het Deltion College ondertekenen vrijdag 11 september a.s. een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een Vakcentrum Schilderen op de nieuwe campus van het Deltion College in Zwolle.

Doel van het Vakcentrum Schilderen is het gezamenlijk en op één locatie aanbieden van de BBL-opleiding verf- en applicatietechniek, de verplichte en aanvullende praktijkopleidingen en de opleiding via het leerbedrijf. Door deze samenwerking kunnen de partijen kwalitatief onderwijs aanbieden en vroegtijdige uitval van studenten beperken.

Het Deltion College verzorgt middelbaar beroepsonderwijs in vele richtingen, zo ook de richting verf- en applicatietechniek. De opleidingen worden via de beroepsopleidende leerweg (BOL) en beroepsbegeleidende leerweg (BBL) aangeboden. BBL is een combinatie van werken en leren, waarbij de student in dienst van een bedrijf is en daarnaast een opleiding volgt.

Bij Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Schilderen (SPOS) zijn bedrijven uit Noord-Oost Nederland aangesloten, waar men het schildersvak in de praktijk kan leren. SPOS zorgt voor de plaatsing van zowel BOL als BBL studenten en verzorgt samen met het Deltion College de begeleiding.

Savantis richt zich op het leren en werken in de praktijk, met als doel het bevorderen van de kennis en het behouden van het vakmanschap. Als kenniscentrum beroepsonderwijs is Savantis door de overheid verantwoordelijk gesteld erkende beroepsopleidingen te onderhouden en leerbedrijven te begeleiden en te erkennen.

De ondertekening vindt plaats op vrijdag 11 september a.s. van 11.30 tot 13.00 uur bij Theehuis de Agnietenberg, Haersterveerweg 23 in Zwolle. Meer informatie over het Deltion College is te vinden op www.deltion.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)