Hessenpoort veiliger met camerasysteem

Foto van auteur

Zwolle – Bedrijventerrein Hessenpoort 1 wordt uitgerust met een innovatief camerasysteem. Het college stelt de gemeenteraad voor hiervoor een krediet van € 700.000,– beschikbaar te stellen. Het doel van het camerasysteem is tweeledig. Ten eerste gaat er een preventieve werking vanuit waardoor de criminaliteit en het vandalisme op het bedrijventerrein afneemt. Daarnaast wordt het bedrijventerrein door een hoogwaardig en innovatief camerasysteem aantrekkelijker voor nieuw te vestigen ondernemers.

cameratoezicht_hessenpoort_plattegrond.jpg

De projectgroep beveiliging Hessenpoort wil toe naar een meer preventieve en proactieve benadering, die beter past bij de uitstraling van het bedrijventerrein Hessenpoort. De gewijzigde vormen van criminaliteit, waarbij mobiliteit een belangrijke rol speelt (de zogenaamde ‘hit and run’ kraken) vragen ook om een eigentijdse benadering. Het camerasysteem zal einde 2010 operationeel moeten zijn. De werkzaamheden zullen in het najaar van 2009 aanvangen. Veilig ondernemen zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is dat niet. Jaarlijks ondervindt landelijk ruim 80 procent van de bedrijven schade door criminaliteit, zoals inbraak, fraude, vernieling en brandstichting. Ondernemers investeren vaak onafhankelijk van elkaar in beveiliging.

Uit onderzoek en ervaringen elders in het land blijkt echter collectieve beveiliging een goed antwoord te zijn. Juridisch is goed uitgezocht of het plaatsen van camera’s op Hessenpoort niet conflicteerde met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Inmiddels functioneert in de regio IJsselland de Regionale Toezicht Ruimte, onder verantwoordelijkheid van de Stichting Criminee! IJsselland, waar alle beelden van de aangesloten gebieden en terreinen door particuliere beveiligingsdiensten worden uitgelezen. De politie krijgt de beelden alleen dan te zien wanneer ze geverifieerd bruikbaar zijn voor opsporing. Hessenpoort is een grootschalig bedrijventerrein aan de noordzijde van Zwolle, waar nog genoeg ruimte is voor nieuwe ondernemers. Ondernemersvereniging Hessenpoort voert de regie op het beheer en de beveiliging van het terrein. Het bedrijventerrein beschikt over het keurmerk Veilig Ondernemen. De aanleg van het camerasysteem is een samenwerking tussen Ondernemersvereniging Hessenpoort, Stichting Criminee! IJsselland, de politie IJsselland en de gemeente Zwolle.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)