Verzoek voor sirene in Hessenpoort

Foto van auteur

Bij de Swollwachtfractie heeft een oplettende werknemer, welke werkzaam is op het bedrijventerrein Hessenpoort, zich gemeld met het feit dat er op het bedrijventerrein geen sirene aanwezig is. Op de eerste van iedere kalendermaand waar de sirenes maandelijks worden getest is de meest dicht bijzijnde sirene (Berkum) van de werkplek niet of onvoldoende verneembaar.

Op 5 juli 2006 heeft Swollwacht kennis kunnen nemen van de beleidswijziging van het plaatsen van sirenes, welke de inwoners van Zwolle dienen te waarschuwen bij incidenten, rampen en crises. Voor deze wijziging heeft de regionale brandweer, middels een quick scan geïnventariseerd waar (nog) eventueel sirenes geplaatst diende te worden. Er is destijds besloten een sirene te plaatsen in de kern van Stadshagen. Via vragen aan het college in Zwolle wil Swollwacht nu ook een sirene in Hessenpoort realiseren.

  

In het kader van preventieve veiligheid voor onze inwoners heeft de Swollwacht fractie voor u de volgende vragen:

 

  1. Bent u net als ons op de hoogte van het feit dat er geen sirene aanwezig is op  bedrijventerrein Hessenpoort?
  2. Bent u net als Swollwacht van mening dat de sirene bij calamiteiten voor eenieder in de stad hoorbaar dient te zijn?
  3. Kunt u aangeven wat de reden is dat er (nog) geen alarmsirene geplaatst is op het bedrijventerrein?
  4. Kunt u aangeven welke criteria verbonden zijn aan het plaatsen van een alarmsirene?
  5. Zijn er in onze stad nog meerdere plekken waar geen sirene staat geplaatst of onvoldoende waarneembaar is voor burgers, bij eventuele calamiteiten.
  6. Bent u met ons van mening dat ook de werknemers van bedrijventerrein Hessenpoort gewaarschuwd moet kunnen worden bij calamiteiten.
  7. Kunt u aangeven of, wanneer, als ook op welk termijn er een sirene geplaatst gaat worden op het bedrijventerrein Hessenpoort.

 

Hopende u middels dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van een spoedige reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Freddy Eikelboom

Fractie voorzitter Swollwacht

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)