Wijkplatform Indische Buurt

Foto van auteur

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt bewoners van de Indische buurt uit voor het wijkplatform op woensdagavond 30 september. De wijkvergadering is in De Vlasakkers (Vlasakkers 10), aanvang 19.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst worden onder meer de volgende punten besproken:  Schouwen in de wijk Met als motto ‘schoon, heel en veilig’ houdt het gebiedsbeheerteam waarin gemeente, corporaties, politie en Travers samenwerken iedere twee weken een schouw door de wijk. Verslag van de wijkschouw. Toekomst wijkcentrum De Vlasakkers Als u de baas bent, wat is dan de toekomst van De Vlasakkers? Met deze vraag heeft Travers afgelopen weken de mening gepeild van de bewoners. Informatie en hoe verder door Dennis Frikken, manager wijkaccommodaties Travers.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de ondersteuners van de wijkservicepunten via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038. De data van de verschillende wijkplatforms (en verslagen) zijn te vinden op de website www.zwolsewijken.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)