Start bouw Winkelcentrum Zwolle Zuid in maart 2007

Foto van auteur

Het zal de inwoners van Zwolle Zuid vast niet ontgaan zijn dat de aannemer van het nieuw te bouwen Winkelcentrum Zwolle Zuid volop bezig is met de voorbereidingen voor de bouw. Woensdag 31 januari a.s. wordt met de sloop begonnen van de bergingen aan weerszijden van de Albert Heijn en aan de achterkant van het Chinese restaurant China Palace. Daarna wordt de Albert Heijn gesloopt.

In de WZZ worden tot het jaar 2009 ongeveer 7900 m2 winkels toegevoegd en ca. 132 woningen/appartementen en ca. 400 parkeerplaatsen gebouwd. Naar verwachting zal de grond medio maart van dit jaar bouwrijp zijn en dan zal tevens met de bouw worden begonnen. Op 28 maart zal de officiële handeling in het kader van de start bouw plaatsvinden. WZZ zal in de komende drie jaren uitgroeien tot een stadsdeelcentrum met een variatie aan winkels en een volledig vernieuwd architectonisch beeld. Het kloppend hart dat Zwolle Zuid verdient.
 

Voor meer informatie over de planning en de fasering zie ook: www.winkelcentrumzwollezuid.nl

Gedurende de bouw blijven er voldoende parkeermogelijkheden voor het winkelend publiek, de bewoners en de ondernemers. Provast heeft ten behoeve van de herontwikkeling een tijdelijk parkeerterrein met 75 extra parkeerplaatsen aan de Van der Heydenstraat aangelegd (overzijde Oldeneelallee) en daarnaast bij de tijdelijke Albert Heijn ook nog plaats voor ca. 80 auto’s. Wanneer men dus met de auto naar het winkelcentrum komt, blijven er in de directe omgeving voldoende parkeermogelijkheden over (zie figuur 1).

Gedurende fase I en II zal een aantal parkeerplaatsen niet gebruikt kunnen worden. Dit heeft te maken met de voortgang van het heiwerk waardoor de bouwtijd substantieel kan worden verkort. Vanaf februari 2008 zal een groot gedeelte van de nieuwe parkeergarage in gebruik kunnen worden genomen. In een bovengrondse parkeergarage worden circa 400 parkeerplaatsen gerealiseerd. Parkeren is hier gratis. Bovendien wordt op de kruising Democratenlaan/ Oldeneelallee een rotonde aangelegd die zorgt voor een goede verkeersafwikkeling.
 
tijdelijke containerruimten
 
  Hierbij ook de informatie over de situatie betreffende de bewoners afvalcontainerruimte nu en gedurende de herontwikkeling het winkelcentrum Zwolle zuid.
Afgelopen week is hierover intensief overleg geweest met de gemeente en Rova om een oplossing voor de bewoners van WZZ te creëren. Vanaf week 5 kunnen de bewoners met hun afval terecht bij een tijdelijke containerruimte tussen de Blokker en Fysiotherapeut Romer en achter kapper Kalf. Tot die tijd kunt u uw afval deponeren in containerruimte 1. Zie figuur 2. Rova is bekend met de situatie en zij kunnen de container in containerruimte 1 tot 31 januari as legen. Provast en de gemeente Zwolle vragen ieders begrip voor de overlast.