Verkeersveiligheid met 25% toegenomen

Foto van auteur

Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) uit de vorige maand verschenen evaluatie van de pilot ‘subjectieve verkeersonveiligheid’ in IJsselland. In een jaar tijd is het aantal overtreders in woonwijken in IJsselland gehalveerd, zijn er meer dan 10.000 mensen staande gehouden en is het gevoel van veiligheid met 25% toegenomen.

Het Openbaar Ministerie en de politie zijn in samenwerking met alle gemeenten binnen de regio IJsselland gestart met het behandelen van verkeersklachten van burgers. De aanpak heeft tot goede resultaten geleid. Uit de evaluatie van de pilot in IJsselland blijkt dat het verkeersgedrag aanzienlijk is verbeterd. Het aantal overtredingen is gedaald (gemiddeld met 50%) en de gevoelens van verkeersveiligheid zijn in vergelijking met een eerder gehouden nulmeting met 25% toegenomen. Aan het onderzoek naar de ‘subjectieve verkeersonveiligheid’ hebben ongeveer 5.000 personen deelgenomen.

In totaal zijn gedurende de pilot in IJsselland meer dan 10.000 personen staandegehouden. Voornaamste reden was het overtreden van de maximum-snelheid. “De verkeersveiligheid in IJsselland is dankzij de pilot aanmerkelijk verbeterd”, aldus landelijk verkeersofficier Koos Spee. “De goede afstemming tussen politie, openbaar ministerie en gemeenten heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de positieve resultaten. Dit tot tevredenheid van zowel bewoners als verkeersdeelnemers.”

Veiligheid en leefbaarheid in de buurt
De verkeersprojecten hebben zich met name gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de bebouwde kom. De nadruk ligt op snelheidscontroles in 30 kilometer-zones en bij scholen. De projecten worden dáár ingezet waar mensen een onveilig gevoel hebben, maar waar dit niet met harde cijfers is te onderbouwen. De extra verkeerscontroles binnen de bebouwde kom zijn een stimulans voor het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt.

Politie IJssellland

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)