Subsidie voor dagbesteding Indische ouderen

Foto van auteur

Het college van B & W heeft een eenmalige subsidie van € 10.000,- beschikbaar gesteld voor de opstart van dagbesteding voor Indische ouderen. Met de toekenning van de subsidie gaat een lang verwachte wens in vervulling van de stichting Kembang Baru. Het dagbestedingprogramma wordt verzorgd in het gebouw Weteringstaete naast het nieuwe verpleeg- en reactiveringscentrum het Zonnehuis in Stadshagen.

Het initiatief voor de dagbesteding is genomen door de stuurgroep ´Dagbesteding voor Indische Nederlanders´. De stuurgroep bestaat uit de stichting Kembang Baru, Steunpunt Minderheden Overijssel, Stichting Welzijn Ouderen Zwolle en de stichting Zorgcombinatie Zwolle. De laatste twee stichtingen dragen zorg voor de uitvoering van het project.

Dagbesteding

De Indische dagbesteding heeft als doel te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terechtkomen. Gebleken is dat de behoefte aan contact met mensen uit dezelfde cultuur (gewoonten) en taal groot is. Daarnaast kunnen mensen door de dagbesteding langer zelfstandig blijven wonen en worden mantelzorgers enkele dagdelen ontlast. Ouderen die binnen een straal van ongeveer 30 km rondom Zwolle woonachtig zijn, kunnen ook gebruik maken van de dagbestedingsgroep.

Dagbesteding voor ouderen is een vorm van zorg die in de nabije toekomst gefinancierd gaat worden vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De subsidie voor de opstartkosten wordt betaald uit het gemeentelijk budget Flankerend Ouderenbeleid 2007.

Persoonlijk

Stichting Kembang Baru koestert al langer de wens tot het realiseren van een Indische dagbesteding. Wethouder Erik Dannenberg (Welzijn) bezoekt zaterdagmiddag de Kumpulan, de maandelijkse bijeenkomst van Indische ouderen. Tijdens de kumpulan deelt hij de aanwezigen persoonlijk mee dat de subsidie is toegekend. De bijeenkomst wordt gehouden in Dienstencentrum De Terp, Radewijnsstraat 1.

De Kumpulan is een informele bijeenkomst waar Indische ouderen de gelegenheid hebben om verschillende onderwerpen met elkaar te bespreken. Daarnaast worden vaak optredens van (Indische) artiesten verzorgd. Aan het einde van de middag wordt gezamenlijk een Indische maaltijd genuttigd. Wethouder Erik Dannenberg sluit hierbij aan.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)