Cursus ‘Op zoek naar zin’ voor 55-plussers

Foto van auteur

Op zoek naar zin is een gespreksgroep voor 55-plussers die zich afvragen
hoe ze om moeten gaan met de tijd die voor hen ligt. De cursus ‘Op
zoek naar zin’ biedt ondersteuning en hulp om de toekomst positief te
leren zien en helpt daarmee lusteloosheid en sombere gevoelens te lijf
te gaan.

Er zijn 12 bijeenkomsten van 2,5 uur. De bijeenkomsten vinden
plaats in het GGZ-gebouw aan de Burgemeester Roelenweg 9. Voor
informatie en aanmelding: Cursuscentrum Preventie, (038) 426 9 522 of
www.riaggzwolle.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)