Gemeente en CWI gaan klant centraal stellen

Foto van auteur

De gemeente gaat samen met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) de klant centraal stellen in de dienstverlening. Dat betekent dat op 1 januari 2008 het merendeel van de klanten (75%) de verplichte gegevens maar een keer hoeft te verstrekken. Deze doelstelling is opgenomen in een dienstverleningsconcept tussen in het bijzonder het CWI en de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SoZaWe). Hierin is de samenwerking om werkzoekenden aan werk te helpen verder uitgewerkt. Dit is een van de resultaten van de gezamenlijke huisvesting in het bedrijfsverzamelgebouw “Werkplein De Lure”.

In de samenwerking staat bij de dienstverlening de klant centraal en niet de samenwerkende organisaties. Naast de eenmalige gezamenlijke vraag van persoonsgegevens staat bij de samenwerking tussen CWI en SoZaWe het credo “Werk boven Inkomen” voorop.

Bij de voorgenomen dienstverlening worden meerdere doelen nagestreefd:
· Per 1 januari 2008 heeft 40 procent van de personen die in aanmerking komen voor de Wet Werk en Bijstand (WWB) een dienstverleningsgesprek gehad met de gemeente Zwolle. Dit gesprek volgt na het aanvragen van een uitkering;
· Per 1 januari 2008 is de helft van dit aantal binnen een half jaar uitgestroomd uit een uitkering voor het aantal uren dat zij een arbeidsverplichting opgelegd hebben gekregen.

Voor de klanten betekent dit dat zij een intakegesprek krijgen met een medewerker van het CWI en SoZaWe. Daarnaast worden de projecten Work First en de Zwolle Werkt Academie ingevoerd. Bij Work First heeft de gemeente met een aantal partners contracten afgesloten waarvoor bepaalde klanten worden aangemeld. Hierbij wordt gestreefd naar zogenaamde duurzame uitstroom, waarbij de klant intensief wordt begeleid.

Bij de Zwolle Werkt Academie krijgt de werkzoekende voor een periode van drie weken een aantal activiteiten aangeboden, met als doel de kansen op het vinden van werk te vergroten.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)