Windesheim en primair onderwijs starten pilot

Foto van auteur

Zwolle – Drie scholen voor primair onderwijs en Windesheim slaan de handen ineen om op een nieuwe en, zoals uit onderzoek blijkt, effectieve manier gedragsproblemen bij kinderen aan te pakken. Op 14 januari aanstaande gaat de tweejarige pilot “School Wide Positive Behavior Support’’ (SWPBS) in de regio Zwolle van start. De opgedane ervaringen vormen bouwstenen voor een Nederlandse variant van dit van oorsprong Amerikaanse model.

Windesheim ondersteunt de activiteiten die uitgevoerd moeten worden in het kader van de pilot. Daarnaast wordt er uitgebreid onderzoek verricht naar de resultaten van het project. Het model SWPBS is erop gericht om gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkómen. Daartoe creëren twee basisscholen en een basisschool voor speciaal onderwijs een positief en warm pedagogisch klimaat voor al hun leerlingen. De kinderen leren welk gedrag er van hen verwacht wordt. Daarbij richt de aandacht zich vooral op positief gedrag. Dat werkt beter dan corrigeren van negatief gedrag.

Leerlingen met gedragsproblemen of met het risico hierop krijgen vroegtijdige en passende ondersteuning, zowel bij het leren als, op sociaal-emotioneel vlak. Om erachter te komen waarom het kind dit gedrag vertoont, vindt er onderzoek plaats naar de achtergronden van het kind en het gedrag. Kenmerkend voor het SWPBS-model is verder de schoolbrede aanpak. Iedereen wordt erbij betrokken: van de conciërge tot de directeur, van leerlingen tot ouders. Zodoende kan de aanpak op school en thuis goed op elkaar worden afgestemd.

Aanleiding pilot SWPBS

De drie genoemde basisscholen worden steeds meer bevraagd om leerlingen met gedragsproblemen adequaat op te vangen.

Ze zijn dan ook op zoek naar nieuwe en effectieve methodieken om invulling te geven aan deze opdrachten. Dit vormde de aanleiding om deel te nemen aan de pilot SWPBS. Uit verschillende onderzoeken in onder andere de VS en Noorwegen blijkt dat het SWPBS- model positieve effecten heeft. Op de scholen zijn minder gedragsproblemen, de sfeer is positief en veilig en de schoolresultaten verbeteren aanzienlijk.

6 gedachten over “Windesheim en primair onderwijs starten pilot”

  1. Indd. Voor het zoeken naar een studie een ramp. Zie je weer een studie met één of andere vage engelse naam: “WTH is dat nou weer?”….

  2. De opgedane ervaringen vormen bouwstenen voor een Nederlandse variant van dit van oorsprong Amerikaanse model.

    Maar ik ben het ermee eens: die belachelijke drang naar engelse benamingen komt mij ook de strot uit. En eigenlijk heb ik er al van het begin af aan een hekel aan. Zou voor mij een reden kunnen zijn om de studie/onderzoeken niet te volgen en in plaats hiervan een nederlandse benaming te kiezen.

Reacties zijn gesloten.