Groene Prijs voor Henk van Blitterswijk

Foto van auteur

De winnaar van de jaarlijkse Groene Prijs 2006 is bekend en wordt vrijdag 9 februari 2007 in wijkcentrum ’t Anker in Westenholte aan Henk van Blitterswijk uitgereikt. Jac Hielema (kandidaat GroenLinks provincie Overijssel)  en Rana Berends (raadslid GroenLinks-De groenen Zwolle) nemen ditmaal de uitreiking voor rekening. Naast enkele toespraken zal ook een door Jac Hielema gemaakt filmportret getoond worden over Henk van Blitterswijk en de tuinen in Westenholte.

Samenvatting juryrapport: “De grote vrijwilliger Henk van Blitterswijk,” zo is een van de reacties op zijn verdiensten voor milieu en natuurbeleving. Henk van Blitterswijk is in het dagelijks leven werkzaam als onderzoeker bij Bos en Natuurbeheer  bij Alterra en bij een scholenproject in Buitencentrum Wilhelminaoord. In Zwolle is hij onder meer als vrijwilliger is actief als voorzitter van de Zwolse afdeling van het KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging), waar hij allerlei taken oppakt en meedenkt voor nieuw beleid. Zijn missie hierbij is om mensen te leren kijken, beleven en verwonderen.

In de wijk Westenholte is hij van grote betekenis voor de volkstuinen bij de Zalkerdijk. Hier  heeft Henk het milieuvriendelijk tuinieren onder de aandacht gebracht en op poten gezet. Vanuit zijn visie dat tuinieren vele malen leuker is als je daar de hele natuur bij betrekt, heeft hij een cursus biologisch tuinieren georganiseerd en gecoördineerd. Dit heeft geleid tot een biologische modeltuin en een vlindertuin met insectenhotel. Henk ziet zijn rol bij de tuinen in Westenholte vooral als initiator, de aangever van ideeën. Het is een kleine groep van vrijwilligers die heel trouw de modeltuin onderhouden. Mede door Henk zijn 3 jaar geleden de tuinen behouden en hij blijft zich inzetten voor behoud op lange termijn.

Het lijken kleine dingen die hij doet. Voor de natuur in het algemeen, voor de stad Zwolle en in het bijzonder voor zijn woonwijk Westenholte. Het zijn misschien kleine dingen maar wel heel veel kleine dingen bij elkaar. En dat maakt zijn betekenis groot. Dat wordt gezien, erkend en gedragen door diverse mensen.

Tot besluit een citaat van Henk zelf: “Heel Zwolle vertegeld, de tuinen verstenen, overal rukken de bakken met grind op. Op de schaal van heel Zwolle zijn de tuinen in Westenholte kleine projecten, juist hierom is het belangrijk om met de Groene Prijs de aandacht erop te vestigen. Ook als eer voor de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.”

Achtergronden:

De jaarlijkse Groene Prijs is officieel door de gemeente Zwolle erkend. Hij wordt uitgereikt aan personen, organisaties of bedrijven die zich bijzonder verdienstelijk maken op het gebied van natuur en milieu én die door hun inspanningen een grote bijdrage leveren aan het dichter bij brengen van een mens- en natuurvriendelijke samenleving. De prijs bestaat uit een ingelijst certificaat, een pakket passende ecologische producten gesponsord door Haiko Natuurvoeding. Maar natuurlijk vooral heel veel erkenning. De prijs, oorspronkelijk ingesteld door De Groenen afdeling Zwolle, wordt toegekend door de politieke combinatie GroenLinks/De Groenen.

Dit is de elfde keer dat de prijs wordt uitgereikt. Vorig jaar was de winnaar ing. Willem Breemer (Zwolle Groenstad).  Eerdere winnaars waren Anninga (Beeldenpark Anningahof), Angelique Kraandijk (Villa Tovertoren, 2003),  Eddy te Rietstap (eigenaar Cycloon Fietskoeriers, 2002, inmiddels koerier van de gemeente Zwolle), Gerard Mostert (voorzitter Stichting Milieuraad Zwolle, 2001), Henk Huppelschoten (Splinter Natuurlijk Wonen, 2000),  Harry Pierik (stadstuin, 1999), Ton Hofstede (milieuvriendelijke kapper, 1998), Rijwielhandel De Wolwever (1997),  en Jaap Mikkers (Afvalmuseum, 1996). 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)